Visualització del contingut web

Visualització del contingut web

 

Aula CAE és un projecte destinat a públic infantil i juvenil (cicles de primària i secundària), per a la inclusió de l'ètica animal a l'educació.

En el marc d'aquest projecte es desevonlupen tallers proactius perquè els nens i nenes explorin i descobreixin els altres animals que ens envolten i desenvolupin l'empatia necessària per a generar accions participatives que millorin la situació en la que es troben els altres animals i la nostre relació amb ells.

Els nostres objectius: 

  • Promoure actituds i aptituds per a una convivència respectuosa envers els altres animals i l’hàbitat.
  • Conèixer els animals no humans com a éssers vius que senten com nosaltres i reflexionar sobre el tracte que els donem.
  • Donar suport als docents per l’aplicació de l’ètica animal com a eix transversal alcurrículum.
  • Aconseguir repercussió social fent extensiu el programa a les famílies i comunitats.
  • Treballar la inclusió de tots els individus sintents a l'esfera de consideració moral, independentment de l’espècie,l ètnia o cultura a la qual pertanyen.

 

Coordinadora: Sandra Amigó