Missió

L'UPF-Centre for Animal Ethics o UPF-CAE és un centre d'estudis amb seu a la Universitat Pompeu Fabra dedicat a l'ètica animal des de una perspectiva multidisciplinar i interdisciplinar. La seva missió és promoure els plantejaments ètics no-especistes en el món acadèmic, la política, els mitjans de comunicació i l'opinió pública. Els seus objectius són:

  • Difondre i promoure la investigació fonamentada en l'ètica animal
  • Assessorar les organitzacions i grups de la societat civil
  • Influir en la presa de decisions polítiques

Història

Els membres fundadors de l'UPF-CAE es varen constituir primer al 2014 com a GIREA (Grup Interdisciplinari d'Investigació en Ètica animal), un grup d'estudi i assessorament a l'Oficina de Protecció dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona. L'actual UPF-CAE és aprovat pels òrgans de govern de la UPF al desembre de 2015.