Back Estevez Almenzar, Marina

ESTEVEZ ALMENZAR, MARINA

MARINA ESTEVEZ ALMENZAR
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Advised by R. Baeza-Yates
PhD student