Back Estevez Almenzar, Marina

ESTEVEZ ALMENZAR, MARINA

MARINA ESTEVEZ ALMENZAR
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Co-advised by R. Baeza-Yates and C. Castillo
PhD student