Vés enrere Estudi segona promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica @ UPF

Estudi segona promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica @ UPF

30.01.2018

 

Seguint amb la tònica dels estudis duts a terme amb la primera promoció de Graduats/es en Enginyeria Biomèdica, la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent d’Enginyeries @UPF ha realitzat enguany l’estudi sobre la segona promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica (veure noticia sobre l’estudi de la primera promoció aquí)

En l’actual estudi el percentatge de participació ha estat del 72,22% (13 dels 18 graduats/des). Pel que fa al perfil de l’estudiantat, en la  distribució de gènere hi ha hagut una representació del 76,9% de dones (10)  i un 23,1% d’homes (3), la mitjana d’edat és de 22,8 anys, i el percentatge  de l’alumnat que estava treballant en el moment de qüestionari és de 4 (10,8%) davant dels 9 graduats que no treballaven (69,2%).

En quant a les competències millor valorades per l’estudiantat ja graduat s’observen valors més en els següents casos: “Capacitat per a reconèixer i comprendre la diversitat, la multiculturalitat i la no discriminació per raó de gènere” amb un 4,7/5; “Capacitat de treball en equip”, “Ètica professional” (que ha estat la que s’ha incrementat més de tot el llistat respecte la promoció anterior, passant de 3,9/5 a 4,5/5) i “Capacitat de comunicar-se amb propietat (oral i escrit) en català i castellà front d’audiències expertes i no inexpertes” amb una puntuació de 4,5/5, i “Capacitat d’organització i planificació” i “Capacitat de comunicar-se en contextos acadèmics/professionals de forma oral i escrita en anglès, front audiències expertes i inexpertes” amb un 4,2/5. Al comparar-ho amb les  valoracions de la primera promoció, els tres aspectes que segueixen essent  els més ben valorats són: el treball en equip, la capacitat d’organització i planificació i la capacitat per comunicar-se en tots els idiomes mencionats. Seguint la mateixa línia que l’any anterior, la moda per a la majoria dels ítems segueix essent la valoració de 4 sobre 5.

De les experiències o pràctiques que se’ls ofereixen, en destaquen com a més positives l’ERASMUS amb un 4,8/5 i la participació en activitats de recerca del DTIC amb un 4,3/5 (millora significativa de la promoció anterior, la qual ho valorava amb el 3.8/5), en aquesta promoció s’hi afegeix l’UPFeina  amb un 3,8/5.

Pel que fa a la Dimensió Professional- Visió de futur, el 84,6% es veia  treballant a l’empresa privada a dos anys vista, a diferència de la promoció  anterior on només un 10% ho veia d’aquesta manera, situant-se el 60% en  l’àmbit de la recerca.

Finalment, d’aquesta promoció s’ha pogut fer un estudi sobre la continuïtat formativa-laboral en acabat el grau, aquest s’ha dut a terme a partir de la lectura del perfil de Linkedin de l’estudiantat. La data més rellevant és que 8 graduats/des d’Enginyeria Biomèdica  (80%) de segona promoció trobats en la cerca del 2017 estaven treballant i en tots els casos en feines relacionades amb l’enginyeria biomèdica.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact