La UPF va participar al 2018 en el Programa d’Acollida d’Estudiants Refugiats procedents del Líban, impulsat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania amb la resta d’universitats catalanes. La mesura responia a la voluntat del govern català d’acollir persones refugiades, d’acord amb la demanda expressada per la ciutadania.

Els participants en el programa eren joves d’entre 18 i 31 anys, la majoria sirians; però també d’altres zones en conflicte. Amb aquest programa tenien l’oportunitat de poder continuar els estudis que van haver d’abandonar a causa dels conflictes armats als seus països d’origen o d’ampliar-los.

L’estada d’aquests estudiants en les universitats catalanes va ser possible gràcies a la col·laboració entre l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)-Líban, l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins a l’Orient Mitjà (UNRWA) i el govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d'Empresa i Coneixement. Personal de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania (SMIC) del Líban —en col·laboració amb l’ACNUR-Nord Àfrica i Orient Mitjà i de les universitats— va seleccionar els beneficiaris de la beca d’estudis.

Totes les universitats catalanes es van sumar al projecte des d’un principi i, a banda de fer-se càrrec de la matrícula dels estudis pertinents, van reclutar mentors per acompanyar els estudiants refugiats i orientar-los tant en l’àmbit universitari com en el personal. 

Mitjançant aquest programa, una noia i un noi van cursar el màster en Estudis Migratoris i el màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat, respectivament.