Fundació Canpedró. Oferim dinar a 88 persones els 365 de l’any en dos torns horaris. Els àpats volen garantir una alimentació equilibrada, sana, variada i completa que atengui les diferents necessitats nutricionals i de salut i respecti els requeriments de les diferents confessions religioses. Àpats en companyia –adreçat exclusivament a la gent gran– i Programa de Vulnerables en Famílies –adreçat a famílies amb menors a càrrec–

 Menjador social

 Sessions setmanals

 Tot el curs

Fundació acollida i esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones afectades pel VIH/sida sense recursos econòmics, personals ni suport familiar. Aquestes persones provenen de situacions marginals i conformen un grup molt divers però amb un tret comú: la seva situació de pobresa i aïllament social.

 
Compartir un migdia o un vespre cuinant al pis d’inclusió Itaca: 
Itaca és un pis d’inclusió per a 8 persones adultes, que per certes circumstàncies es troben en  situació d’exclusió social i que estan en procés de canvi orientat cap a la seva pròpia  autonomia. Una necessitat és aprendre a cuinar plats senzills per tal d'aconseguir que la seva  dieta sigui cada cop més saludable i variada. 
 

 Menjador social

 Sessions setmanals

 Tot el curs

 
Esmorzars del Raval cada dissabte i diumenge a les 9:30
Donar d’esmorzar a més de 30 persones en situació d’exclusió social, en la seva majoria persones sense sostre i compartir plegats una estona de conversa i caliu.   L'objectiu és xerrar, escoltar, compartir, conèixer-nos i crear vincles horitzontals entre convidats i voluntaris, trencant estereotips i generant espais inclusius i dinàmiques relacionals sanes, alhora que contribuïm, amb un sopar saludable, a cobrir les necessitats bàsiques de persones que no tenen un lloc on esmorzar habitualment.
 
Sopars al Raval cada dimarts i dijous a les 18:30
A La Llar del Raval oferim sopars per  als nostres convidats, persones en situació de vulnerabilitat, entaulant-nos junts. L'objectiu és xerrar, escoltar, compartir, conèixer-nos i crear vincles horitzontals entre convidats i voluntaris, trencant estereotips i generant espais inclusius i dinàmiques relacionals sanes, alhora que contribuïm, amb un sopar saludable, a cobrir les necessitats bàsiques de persones que no tenen un lloc on sopar habitualment.

 Menjador social

 Sessions setmanals

 Tot el curs