Visualització del contingut web

 

Introducció

Les Jornades 'Visions d'Amèrica Llatina' pretenen mostrar diferents perspectives sobre la realitat d'Amèrica Llatina, des de la colonització fins al  moment actual. Així, s'hi revisen els orígens del subdesenvolupament, s'hi tracten les noves alternatives polítiques sorgides en els darrers anys i, tracta la situació dels drets humans en aquells països, s'analitza l'espoli dels seus recursos i les conseqüències sobre la població i s'hi debaten nous plans i estratègies socioeconòmiques.

Aquestes Jornades se celebren transversalment a les universitats següents: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universitat de Lleida, Universitat de Girona i Universitat Pompeu Fabra, on s'organitza des d'UPFSolidària. Enguany les jornades tracten sobre l'economia i el treball a l'agenda post 2015 (PNUD).

 

Objectius de les Jornades

L'objectiu d'aquesta edició és fer un estudi dels avenços realitzats fins al 2015 així com reflexionar sobre els nous reptes de futur pel que fa a Amèrica Llatina. 

 

Calendari de les sessions

Les Jornades es fan el 2, 9, 16 i 23 de febrer del 2016, de 15.00 a 19.00 h a l'auditori de l'edifici Mercè Rodoreda, Campus de la Ciutadella. 

 

Programa

  • Sessió 1 (dimarts 2 de febrer): "Condicions laborals decents per a tots, sense distinció" amb Xavier Martínez Celorrio, llicenciat en Sociologia i professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona; professor del màster en Educació Secundària per a Professorat a l'Equador. Així mateix, col·labora amb la Fundació Jaume Bofill en temes educatius i de desigualtat. També participa a El Periódico de Catalunya com a analista.
  • Sessió 2 (dimarts 9 de febrer): "Factors i riscos del miracle econòmic a Amèrica Llatina: treball, recursos naturals i deutecràcia" amb Iolanda Fresnillo, llicenciada en Sociologia i màster en Cooperació i Desenvolupament per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a l'Observatori del Deute en la Globalització com a investigadora sobre el deute, institucions financeres internacionals i finances responsables. Actualment participa en la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute. També ha estat promotora d' "Haití, els altres terratrèmols".
  • Sessió 3 (dimarts 16 de febrer): "Turisme, oportunitats, a quin preu?, Una anàlisi de gènere" amb Jordi Gascón, doctor en Antropologia Social per la UB i és especialista en estudis rurals. És professor associat de la UB i de la UdG. La seva investigació se centra en els impactes del turisme en el món rural i en les polítiques agràries a l'Amèrica Llatina. És autor d' Alimentos desperdiciados i de Banco de Alimentos entre d'altres, a més de coautor d'El turismo en la cooperación internacionalViajar a todo trenEl turismo en el inicio del milenio i de Turistas y campesinado.
  • Sessió 4 (dimarts 23 de febrer): "Cooperativisme social, econòmic, inclusiu i sostenible" amb Jesús Carrión, llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses per la UB i doctor en Sostenibilitat per la UPC. Actualment és membre investigador del Col·lectiu RETS. També ha estat investigador a l'Observatori del Deute en la Globalització i professor associat a la UPC. És co-autor dels llibres Malas compañías (Ed. Icària) i d' Impunidad S.A (International Institute, 2012).
 

A qui van adreçades les jornades?

Tota la comunitat universitària pot inscriure-s'hi. 

Aquesta activitat dóna dret al reconeixement d'1 crèdit ECTS. És OBLIGATORI assistir a totes les sessions, en cadascuna de les quals es registrarà l'assistència. S'admetrà una absència, degudament justificada, que no depassarà el 10% del total d'hores del curs. En finalitzar-lo els assistents que vulguin obtenir el crèdit ECTS haruan de presentar en el termini d'un mes, un treball de síntesi de les jornades, segons les instruccions que es donaran en la primera sessió.

Com inscriure-s'hi?

Es pot formalitzar la inscripció seguint els enllaços següents i pagant 15 euros. No obstant això, aquesta activitat és gratuïta per als membres col·laboradors d'UPF Solidària

Si tens dificultat al'hora d'inscriure-t'hi contacta amb [email protected] i nosaltres t'ajudarem a fer-ho.

 

Aquesta activitat forma part del Programa d'activitats de compromís social (PACS) i pots obtenir 1 crèdit ECTS  si t'inscrius al Programa. Fer-ho és gratuït i et permetrà no només sol·licitar reconeixement de crèdits, sinó també participar a totes les activitats gratuïtes que s'hi programen.

Per demanar el reconeixement de crèdits has d'haver fer les activitats per un valor mínim d'1 crèdit. Si a final de curs no has completat activitats per valor d'un crèdit et guardarem el "saldo" d'activitats realitzades (1/2, 1/4, 3/4) per al curs següent. Pots fer totes les activitats que vulguis, només has de recordar que podràs incorporar un màxim de 6 crèdits al teu expedient acadèmic.

                                                        

Requisits per reconèixer els crèdits d'aquesta activitat: assistir al 100% de les sessions i respondre un breu qüestionari.

 

Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Activitats socioculturals",  titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la difusió i la gestió d'activitats socioculturals organitzades per la Universitat. Aquestes dades només podran ser cedides, amb el consentiment previ de l'interessat, a l'Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) i a d'altres entitats vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament amb la finalitat de difondre i gestionar la cooperació al desenvolupament; i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona