Treballem en xarxa! Treballem en xarxa!

El programa UPF Inclusió d'atenció i suport als estudiants amb necessitats educatives especials es coordina des de l'àmbit d'Inclusió del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) de la UPF. 
 
El servei forma part de xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat. Pel que fa a l’àmbit estatal, a través de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), depenent de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad CRUE-Asuntos Estudiantiles. Respecte l’àmbit autonòmic, a través de la Comissió Tècnica UNIDISCAT depenent del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) del Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
 
En totes dues xarxes, la UPF hi participa activament i s'adhereix a tots aquells acords i comunicats que s'hagin acordat i que es troben publicats en els seus canals institucionals.