Podeu consultar aquestes i altres recomanacions a la Guía de adaptaciones en la universidad (CRUE) i la resta de guies recomanades.