Procediment (en casos d'atenció urgent) per possible risc de suïcidi
 
Que podem fer si veiem/observem senyals de temptativa o d'ideació suïcida?    
 
1. Posa't en contacte amb la Direcció de Campus (*) o amb el Servei d'Emergències de la Generalitat de Catalunya a través del telèfon 112. La Generalitat té un protocol establert pels supòsits d'urgència.
 
2- Posteriorment, contacta amb el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), extensió 2111 o [email protected], per tal de verificar si el servei dona suport a aquest estudiant. Des del SACU s'atenen als estudiants que manifesten tenir necessitats educatives especials, ja sigui per discapacitat o bé per motius de salut. 
 
3- El SACU es s'encarregarà d'informar de la situació als terapeutes del Servei d'Assessorament Psicològic de la UPF (SAP) per tal de verificar si es tracta d'un usuari/a del servei. En aquest cas, els mateixos terapeutes podrien intervenir i intentar ajudar l'estudiant. 
 
* Contactes Direcció de campus:
- Ciutadella  93 542 17 01 
- Poblenou 93 542 22 01
- Mar 93 316 35 01