Primer curs al campus de la Ciutadella

Coincidint amb l’inici del curs, el 25 de setembre s’inaugura el campus de la Ciutadella de la UPF. En concret, entren en funcionament l’edifici Jaume I i l’àgora Jordi Rubió i Balaguer, l’espai principal d’accés al campus sota el qual hi ha l’auditori i una gran sala d’exposicions.

Els prop de 21.400 metres quadrats de Jaume I acullen les facultats d’Humanitats i de Ciències Econòmiques i Empresarials i l’Escola Universitària de Ciències Empresarials. La presència de 2.800 estudiants, 230 professors i 130 membres del personal d’administració i serveis suposa una injecció de vida per a la Vila Olímpica, el nou barri de Barcelona.

La rehabilitació de Jaume I, a càrrec dels arquitectes Esteve Bonell i Josep M. Gil, ha convertit una antiga caserna militar de finals del segle XIX en un modern equipament universitari. Al seu torn, la creació de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer, segons el projecte de Jordi Garcés i d'Enric Sòria, ha aconseguit transformar un soterrani ens uns espais universitaris polivalents de 2.224 metres quadrats. Els quatre arquitectes són guardonats, de manera conjunta, amb el premi Ciutat de Barcelona d’arquitectura i urbanisme 1996 pel conjunt de les obres d’intervenció al campus de la Ciutadella.

Foto: Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona; Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya; Enric Argullol, rector de la UPF; Xavier Trias, conseller de la Presidència, i Juan Echevarría, president del Consell Social de la UPF, el dia de la inauguració (d'esquerra a dreta).

Altres fets rellevants


Llorenç Gomis, primer síndic de Greuges de la UPF

El periodista Llorenç Gomis és elegit síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra en la sessió del Claustre del 21 de maig. Amb l’elecció del seu primer síndic, la Universitat completa el seu desplegament estatutari i es dota d’un òrgan encarregat de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària, i també de garantir el compliment de tot allò que disposen el Estatuts. Gomis, professor emèrit de la UAB, ha estat director d’El Ciervo i d’El Correo Catalán i és coordinador editorial de La Vanguardia.

Obre la Sala de Reflexió, un espai creat per Antoni Tàpies

Enmig d’una gran expectació en el món cultural i artístic i de molt interès mediàtic, el 5 de desembre s’inaugura la Sala de Reflexió. Aquest espai singular, obra del pintor Antoni Tàpies, està situat al soterrani de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer del campus de la Ciutadella. Aquesta cripta semisoterrada, amb una planta de 10 x 5 metres i una alçada de 10 metres, aplega una sèrie d’obres de l’artista –entre elles el majestuós Díptic de la campana– triades personalment per ell mateix amb la funció de contribuir a crear l’atmosfera necessària que convidi a la reflexió i a la meditació.

En un text manuscrit, situat a l’entrada de la Sala, el mateix Tàpies explica el significat d’aquesta obra: “Davant dels excessos d’agitació, de dispersió mental i dels innombrables cultes a ‘realitats falses’ als quals estem sotmesos en les societats actuals, m’ha semblat molt oportú contribuir a crear un espai i unes imatges que afavoreixin el recolliment, la concentració i, en definitiva, un millor apropament a la nostra veritable naturalesa”.

El carnet de la UPF és també una targeta intel·ligent

En virtut d’un acord amb Caixa de Catalunya, els membres de la comunitat universitària disposen d’un nou carnet: una targeta amb xip electrònic incorporat que, a més de servir d’identificació, permet realitzar diverses gestions, dins i fora de la Universitat, com ara consultar l’expedient acadèmic, inscriure’s en activitats culturals i esportives o bé realitzar diferents tràmits acadèmics. Alhora, la targeta permet fer pagaments, ja que és també un moneder electrònic homologat (Visa Cash) i una targeta de dèbit estàndard (Visa Electron). 

Bona inserció laboral dels graduats de la UPF

Promogut pel Consell Social de la UPF, es realitza el primer estudi sobre inserció laboral de les dues primeres promocions de graduats de la UPF. Concretament, l’informe quantifica i descriu la situació laboral i professional dels estudiants que es van titular els anys 1994 i 1995. D’aquest primer estudi es desprèn que el 52,5% dels graduats treballa i que el 83% d’aquests va trobar feina en menys de sis mesos.

Ingrés en l’Associació Internacional d’Universitats

La UPF és admesa com a membre de l’Associació Internacional d’Universitats (AIU), organització afiliada a la UNESCO que es va constituir el 1950 per promoure els lligams entre universitats de tot el món. L’AIU, formada per institucions de prop de 150 països i amb seu a París, té entre els seus objectius promoure l’intercanvi d’experiències i la cooperació acadèmica entre les universitats a través de xarxes de col·laboració.