La UPF, a Internet

Coincidint amb l’inici de curs, al setembre la UPF obre una pàgina web pròpia (www.upf.es) amb informació global i bàsica de la Universitat. En aquesta nova web es poden consultar els estudis que imparteix la Universitat; els programes d’intercanvi d’estudiants; els tràmits de gestió acadèmica; les activitats i els serveis de tots els departaments, grups de recerca i instituts, o les beques i els ajuts, entre altres informacions d'interès.

Altres fets rellevants


Inauguració de l’Arxiu INPUT

L’Arxiu INPUT, conservat a la Biblioteca de la UPF, s’inaugura oficialment el 27 de febrer de 1994. L’Arxiu conté el fons documental dels millors programes produïts per televisions públiques d’arreu del món seleccionats per l’associació International Public Television (INPUT). El fons, disponible a l’edifici Rambla i consultable a Internet, conté en aquell moment una tercera part dels 1.700 programes procedents de més de seixanta països. La Biblioteca conserva una còpia de seguretat de cada programa en format Betacam i una còpia per a la consulta en VHS. L’Arxiu INPUT s’anirà ampliant amb l’arribada del millors programes seleccionats cada any.

Elisava, nou centre adscrit

L’Escola de Disseny Elisava, de la Institució Cultural del CIC, és, a partir del curs 1995-1996, un centre adscrit a la UPF, en virtut d’un conveni signat al febrer entre ambdues institucions, que també han acordat que l’Escola imparteixi un títol propi de graduat superior en Disseny per la UPF. Fundada a Barcelona l’any 1961, Elisava s’ha dedicat des d’aleshores i sense interrupció a l’ensenyament del disseny.

Els antics alumnes s’organitzen

L’Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra (Antics UPF) es constitueix formalment el 25 d’abril, amb la finalitat de fomentar la continuïtat de la relació entre els titulats i la Universitat mitjançant l’organització de diverses activitats i la prestació d’alguns serveis. Inicialment en formen part una setantena de graduats, la majoria dels quals són diplomats en Ciències Empresarials.

Els estudis de Polítiques amplien l’àmbit de les ciències socials

Al setembre un total de 99 estudiants inicien els estudis conduents a l’obtenció de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració a l’edifici França, que estrena nous espais i amplia la superfície rehabilitada. La primera degana dels nous estudis és M. Rosa Virós i Galtier. El sociòleg i filòsof francès Edgar Morin n’imparteix la lliçó inaugural, amb el títol “Le trop plein et le vide politique”.

La col·lecció de clàssics Sunion publica els dos primers títols

Edicions Destino i la Universitat Pompeu Fabra acorden editar conjuntament una col·lecció de clàssics de la literatura universal en llengua catalana, que portarà el nom de Sunion. La principal aposta de la nova col·lecció és oferir traduccions modernes i de rigorosa qualitat literària realitzada per traductors reconeguts.

Sunion, dirigida per Lluís M. Todó per part de la UPF i per Xavier Lloveras per part de Destino, ofereix una visió completa de la literatura occidental i, per tant, inclou diferents gèneres literaris, des de l’assaig i els llibres de viatges fins a les memòries, amb una principal atenció vers el gènere narratiu.

Els dos primers títols de la nova col·lecció, La lliçó dels mestres i altres narracions, de Henry James i amb traducció de Joan Sellent, i les Faules, de Jean de La Fontaine i traducció de Josep Carner, es publiquen a l’octubre.