Gènere i política

 

Projectes de recerca

 • UNIGUAL. Políticas de igualdad en la universidad española (2018-2021). PI María Bustelo and Emanuela Lombardo.
 • El impacto simbólico de la representación política de las mujeres (2014-2016), PI Tània Verge.
 • Mulh(j)er e Poder: A Representação Política das Mulheres em Portugal e Espanha (2013-2015). PI: Nina Wiesehomeier.
 • Biaixos de gènere i sostres de vidre: Anàlisi de les pràctiques formals i informals en els processos de selecció de candidatures (2010-2011), PI Tània Verge.

 

Recerca aplicada / consultoria / servei acadèmic

 • Membre del consell assessor del projecte GRACE (Grounding RRI Actions to Achieve institutional Changes in European Research Funding and Performing Organisations), Horizon 2020 (grant agreement no. 8224521), AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca).
 • Consultora per l'European Institute for Gender Equality (EIGE). Gender-Sensitive Parliaments – EU-28 assessment tender (ref. EIGE/207 9IOPERIO3). Hired as senior researcher by ICF (London, UK).  
 • Consultora pel Parlament de Catalunya. Diagnosi de gènere i pla d'igualtat. Guia per a incorporar la perspectiva de gènere en el treball parlamentari (propera publicació). 
 • Co-coordinadora del grup d'expertes encarregat de l'elaboració del Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, AQU Catalunya (2019).
 • Consultora pel Síndic de Greuges de Catalunya. Diagnosi de gènere i pla d'igualtat.
 • Formadora del Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya, Institut Català de les Dones.
 • Consultora pel Consell d'Europa – Equality Division. Revisió del qüestionari per a la supervisió de la Recommendation Rec(2003)3 on balanced participation of women and men in political and public decision-making (2014-2015).
 • Consultora pel Consell d'Europa – Electoral Assistance Division. Programmatic Cooperation Framework, Regional study on women political representation in the EaP (Eastern Partnership) countries (2015).

 

Xarxes i grups de recerca

 

Revistes

 

Premis

 • VIè Premi Nous Horitzons (2008). Fundació Nous Horitzons. 
 • VI Premio Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio de las Mujeres y del Género 2014 (Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Complutense de Madrid) i V Premio a la introducción da perspectiva de xénero na docencia e na investigación (Universidad de Santiago de Compostela). Premis col·lectius.
 • 2015 ECPG Best Paper in Gender and Politics Award.
 • Mención de Calidad 2018, artículos publicados en revistas científicas (Asociación Andaluza de Sociología). 
 • Menció Encarna Sanahuja Yill a l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària (2019). Premi col·lectiu.

 

Partits polítics, representació política i comportament politic

 

Projectes de recerca

 • La democràcia interna dels partits i la rendició de comptes (2016-2017), PI Tània Verge.
 • La ciudadanía europea en España: comportamiento electoral y actitudes políticas hacia el proceso de integración europea (2010-2012). PI Mariano Torcal.
 • Acuerdos coalicionales y formación de gobiernos en España (2010-2013). PI Josep M. Reniu.
 • La elite política autonómica en España (2009-2012). PI Xavier Coller.
 • Competició política en governs multinivel (2006). PI Francesc Pallarés.
 • Party Patronage in Contemporary European Democracies (2007-2010). PI Pter Kopecký, Peter Mair, and Maria Spirova.

 

Recerca aplicada / consultoria / servei acadèmic

 • Observatori dels Partits Polítics Catalans (OPCAT). Spin-off project of the Political Party Database.

 • Membre del Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO), Barcelona.

 • Member of the Academic Committee, Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), Barcelona.

 

Xarxes i grups de recerca