Els TFG en Comunicació interactiva són productes de creació digital culturals i artístics de formats diversos amb un component audiovisual predominant i d’innovació del mitjà interactiu. Alguns es situen en formats ben establerts com els videojocs o les apps culturals o educatives, però d'altres s'escapen d'aquests formats, com per exemple, les instal·lacions interactives o els formats narratius interactius.

Destaquen per tenir un component innovador discursiu, narratiu o experimental, genuí d’aquests estudis en Comunicació Audiovisual que no es detecten en d’altres estudis semblants.

Són projectes acabats en fase de disseny i que contemplen un prototipus funcional que permet fer-se una primera idea del producte final, desenvolupat en col·laboració amb alumnes del Grau en Enginyeria Informàtica de la UPF.