El Rin4min és una competició on els estudiants de doctorat de la UPF presenten, oralment i durant 4 minuts, la seva recerca a un públic no especialitzat.

La iniciativa, present en institucions de referència com la Universitat de Califòrnia a Los Àngeles (UCLA) i inspirada també en les TED talks, busca promoure les habilitats comunicatives dels doctorands i, alhora, acostar la ciència i el coneixement científic a un públic interdisciplinar i sense coneixements en la matèria.

En síntesi, el projecte Rin4min persegueix un triple objectiu:

  • Incentivar a que els doctorands de la UPF incorporin en la seva formació les capacitats i tècniques més efectives per transmetre i divulgar coneixement de manera entenedora.
  • Contribuir a que els futurs recercadors prenguin consciència de la rellevància de transferir coneixement científic a un públic no especialitzat, en sintonia amb la vocació de servei públic de les universitats.
  • Apropar la ciència, el coneixement i la recerca que es realitza a la Universitat a un públic no especialitzat.

Les presentacions són valorades per la seva significació acadèmica, la claredat en l’exposició, i la seva capacitat i habilitat de transmetre i captar l’audiència en general. Els participants poden utilitzar elements de suport audiovisual, malgrat que la paraula és l’element que haurà de vertebrar la comunicació.

La UPF va organitzar aquesta iniciativa, pionera en els centres acadèmics del país, per primera vegada el curs 2014-2015. En aquest temps, la Universitat ha posat en marxa algunes iniciatives per contribuir a la millora de la tècnica en les presentacions orals dels seus participants, que poden consultar-se en l'apartat "Prepara't".