Els fòrums oberts van ser pensats com a espais de trobada on es van fer dinàmiques per fomentar el debat entre totes les persones de la comunitat universitària que van voler donar la seva opinió sobre com ha de ser la UPF del futur. El resultat d’aquestes jornades i de tots els altres espais de participació es van recopilar i elaborar en un informe final.

Quan van tenir lloc

  • 4 de juny, d’11.30 a 14.00 h, al campus de la Ciutadella
  • 9 de juny, d’11.30 a 14.00 h, al campus del Poblenou

A qui estaven dirigits

A tota la comunitat universitària (PAS, PDI, estudiants i antics alumnes)

Quins temes s’hi van tractar

Els fòrums oberts van abordar tres grans àmbits temàtics:

1. La universitat com a transmissora i creadora de coneixement i de cultura

En aquest marc es va reflexionar sobre com pot obrir la Universitat les seves portes cap a la societat i complir amb la seva vocació de servei públic; quin paper ha de jugar la transferència de coneixement en els pròxims anys o com pot arribar a esdevenir la UPF un agent de transformació econòmic, polític, social i cultural de la nostra societat (entenent la universitat com un espai de creació i d’innovació).

2. L’aprenentatge del futur

Es va debatre sobre el futur de l’educació superior i es va pensar cap a on ha d’avançar el model d’ensenyament i d’aprenentatge de la UPF de cara als pròxims anys; en quines competències i habilitats s’han de formar els alumnes perquè siguin bons professionals i, alhora, bons ciutadans compromesos amb la societat, o quins professionals acadèmics i de gestió seran necessaris per desenvolupar aquest model educatiu.

3. Campus, espais i serveis

Es van abordar qüestions relatives al dia a dia de la Universitat i els seus espais i serveis, preguntant, per exemple, com s’imaginen els campus i les infraestructures de la UPF d’aquí a deu anys o quins serveis seran necessaris per a la universitat del futur (en resposta a les necessitats emergents de la comunitat universitària i de la societat).