Grup de Recerca en Periodisme (GRP)

 • Ètica del periodisme. Retiment de comptes dels mitjans de comunicació en l’àmbit espanyol i internacional
 • Història del periodisme. Rol de la premsa en la transició espanyola. Història de la premsa catalana
 • Ciberperiodisme
 • Integració de redaccions i formació dels nous periodistes

 

Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DigiDoc)

 • Documentació Digital: Periodisme digital; Mètodes d'anàlisi i avaluació de llocs web; Sistemes d'informació en línia per a la investigació i la Ciència 2.0; Posicionament web (SEO); Màrqueting en cercadors (SEM); Mapes mentals; Usabilitat; Interacció Persona-Ordinador; Eye Tracking; Recuperació de la informació; Metadades i tecnologies de la Web Semàntica; Ciències de la informació aplicada als mitjans de comunicació i el turisme online.
 • Comunicació Interactiva: Disseny i anàlisi de projectes interactius d'autor; Models per accedir i representar el coneixement; Interacció modular; La interfície, la fotografia i la comunicació interactiva; Comunicació interactiva per a persones amb necessitats especials; La producció artística i la realitat virtual; Art i comunicació social amb dispositius mòbils intel·ligents; Participació en línia i entorns evolutius.

 

Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC)

 • Periodisme i divulgació de la ciència en els mitjans de comunicació
 • Comprensió pública de la ciència en l'àmbit espanyol i europeu
 • L'impacte social de les activitats de comunicació científica desenvolupades per centres i museus de ciència
 • Formes de divulgació de la ciència centrades en formats multimèdia i la participació a través de xarxes socials
 • La cobertura periodística dels temes relacionats amb la seguretat i els riscos relacionats amb l'alimentació
 • La cobertura periodística dels temes relacionats amb la salut i la medicina.
 • El Periodisme Científic a Catalunya: evolució històrica, anàlisi de continguts i perspectives
 • Tècniques de redacció en Comunicació Científica
 • La formació dels periodistes científics

 

Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM)

 • Periodisme polític
 • Innovació en mitjans de comunicació
 • Estudis de nous mitjans
 • Recerques metodològiques lligades a estudis de recepció, a l'anàlisi dels públics dels mitjans i a la recerca experimental en comunicació