A partir de l'1 de setembre de 2023, la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital, cessa en les seves activitats i queda desactivada, per haver assolit els seus objectius. Cadascú dels Grups que la formen, continuen la seva activitat plena. S'anima als interessats a visitar les pàgines web dels respectius Grups que queden indicats a sota.

 

El Grup de Recerca en Periodisme (GRP) –  Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital és un grup reconegut i finançat per AGAUR (2017-SGR-1103), format per investigadors del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. La unitat està integrada per quatre equips: el Grup de Recerca en Periodisme (GRP), el Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM), el Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DigiDoc) i el Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC).

Les principals línies d’investigació de la unitat són: Ètica del periodisme, Història del periodisme, Ciberperiodisme, Documentació digital, Comunicació interactiva, Periodisme científic, Divulgació de la ciència i Comunicació Política. 

Departament de Comunicació

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona