JJ. Moreso és autor de nombroses publicacions de la seva àrea d'especialització. La seva darrera obra, Constitución. Modelo para armar (Marcial Pons, 2009) és un recull d'alguns dels assaigs que JJ. Moreso ha escrit en els últims deu anys, la majoria d'ells ja publicats.

L'obra també representa un primer intent d'articulació d'uns prolegòmens o preliminars a una teoria de la Constitució, és a dir, d'un enfocament d'alguns dels seus fonaments filosòfics procedents de diversos àmbits: la teoria jurídica, la filosofia del llenguatge, la filosofia social, la filosofia moral i la filosofia política. En aquest sentit, el debat actual sobre algunes qüestions constitucionals és realment apassionant perquè reclama un espai on totes aquestes disciplines es creuen. El llibre es divideix en tres parts: la primera dedicada al rerefons de la Constitució, la segona a la teoria del dret adequada per a aquesta època de constitucionalisme i la tercera que versa sobre l'aplicació judicial de la Constitució.


Obres més rellevants

A més, també ha publicat múltiples articles a revistes especialitzades com Ratio Iuris, Erkenntnis, Law and Philosophy, Ragion Practica, Theoria: A Swedish Journal of Philosophy, Associations, Revista Española de Derecho Constitucional, Análisis Filosófico, Crítica, i Doxa; a més de diversos capítols de llibres de la seva especialitat.


Articles principals  


NOTA : La descàrrega, còpia o impressió per, o en nom de, qualsevol empresa i/o amb la finalitat d'obtenir beneficis comercials no es pot fer sense el permís explícit de l'editorial corresponent.