Segons l'acord de la CURSA, no es reconeix el pràcticum del Màster de Professorat de Secundària.

Totes les especialitats (Anglès, Ciències Naturals, Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa)

Qualsevol consulta sobre el reconeixement de crèdits d’assignatures d’aquestes especialitats s’ha adreçar a: [email protected]

Els estudiants que demanin reconeixement de crèdits han de presentar la proposta d'assignatures cursades en estudis previs de nivell de màster i fer la correspondència amb les assignatures de l'especialitat del màster que hagin de cursar, seguint aquest procediment

Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral

Instruccions per sol·licitar el reconeixement de crèdits si heu cursat uns estudis previs determinats: Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral

NOTA: es recomana formalitzar el pagament de la taxa de l'estudi de convalidació (54,54 €) un cop l'Oficina d'Accés a la Universitat us confirmi la plaça de l'especialitat que voleu cursar. En el moment del lliurament de la documentació de la matrícula a la Universitat Pompeu Fabra, podreu presentar la sol·licitud de convalidació, els documents que l'han d'acompanyar i el justificant del pagament de la taxa i, així, gaudir del descompte 85% del preu del crèdit.