Segons l'acord de la CURSA, no es reconeix el pràcticum del Màster de Professorat de Secundària.

Totes les especialitats (Anglès, Ciències Naturals, Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa)

Qualsevol consulta sobre el reconeixement de crèdits d’assignatures d’aquestes especialitats s’ha adreçar a: [email protected]

Els estudiants que demanin reconeixement de crèdits han de presentar la proposta d'assignatures cursades en estudis previs de nivell de màster i fer la correspondència amb les assignatures de l'especialitat del màster que hagin de cursar, seguint aquest procediment

Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral

Instruccions per sol·licitar el reconeixement de crèdits si heu cursat uns estudis previs determinats: Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral