Back Colas Alvarez, Joaquim

COLAS ALVAREZ, JOAQUIM

JOAQUIM COLAS ALVAREZ
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
User Interfaces, Interaction Design and Interactive Narrative
Adjunct lecturer