Estructura del màster

El màster en Estudis d’Àsia-Pacífic ofereix uns estudis d'especialitat amb una perspectiva contemporània i interdisciplinària. Ofereix una formació integrada sobre els àmbits asiàtics en els camps de l'economia, la cultura, les relacions internacionals i la història i que s'orienta tant a les sortides professionals com a la recerca.

En finalitzar els estudis, l'alumne obtindrà el títol de Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global. L'estudiant haurà de cursar un total de 120 ECTS distribuïts en dos cursos. 

En el segon any del màster l'alumne cursarà el Treball Final de Màster (TFM). Durant el segon curs l'alumne podrà realitzar una estada formativa en una universitat asiàtica. Aquests crèdits seran reconeguts com a matèries del màster, ja sigui en el marc dels programes d'intercanvi que té subscrits la Universitat o bé a través de beques o de la gestió pròpia dels estudiants.

Al llarg del Màster l'alumne podrà realitzar pràctiques en empreses, institucions o organitzacions.

 

Matèries

AVIS IMPORTANT: Les asignatures optatives que consten en aquesta taula descriptiva del Pla d'Estudis són una llista potencial completa. L'oferta annual concreta consisteix en una selecció més reduïda entre les llistades,  amb possible alternància en cusos succesius. 

 

MATÈRIA

ASIGNATURES

CRÈDITS

Matèria 1

Connexions globals: Euràsia i el Transpacífic

Obligatòries

 

Àsia en l' Economia Global

5

Diaspores a l'Àsia-Pacífic

5

Interaccions Culturals entre Àsia i Europa

5

Metodologia per a la investigació

5

Orientalisme, Comparatisme i Interculturalitat

5

Relacions Exteriors i Geopolítica a l'Àsia-Pacífic

5

Optatives

 

Art Occidental i Art No Occidental

5

Àsia-Pacífic i Àfrica

5

Àsia-Pacífic i Llatinoamèrica

5

Comerç Intercultural a l'Àsia i en el Pacífic

5

Interaccions Comercials i culturals Transpacífiques

5

La Cultura Visual de l'Alteritat

5

Les Rutes de la Seda

5

Narratives Globals en l'Art Contemporani

5

Regionalisme i Globalizatación a la regió d'Àsia-Pacífic

5

Religions en el Espai Euro-Asiàtic

5

Materia 2

Cultures i Societat d'Àsia Pacífic

 

 

 

Obligatòries

 

Lectures de Ficció Asiàtica Contemporània

5

Llengues i Contextos Culturals

5

Tradicions Artístiques i Pràctiques Contemporànies a l' Art d'Àsia-Pacífic

5

Optatives

 

Escenaris d'Art contemporani a l'Àsia-Pacífic 5

Art i Cultura de Mases a l'Àsia Contemporània

5

Branding Asian Art: Comisariar, Coleccionar, Exhibir

5

Cine Asiàtic: Contextos i Audiències

5

Clàssics del Pensamient Asiàtic

5

Cultures de la Sinofonia

5

Gènere i Sexualitat a l'Àsia Contemporània

5

Itinerància i Hibridació: bens i objectes i la Cultura Material entre Àsia i Europa

5

Mitologies d'Àsia

5

Patrimoni Cultural i Turisme en el Sudest Asiàtic

5

Pensar el Repte Global en la Història de l'Art: de Warburg al Giro Material i Global

5

Noves espiritualitats i tradicions asiàtiques 5
Nacionalisme, Religió i Cultura l'Àsia Pacífic 5

 

Matèria 3

Història i Territori a l'Àsia Pacífic

Obligatòries

 

Centres i Perifèries d'Àsia

5

Ciutats i Urbanisme a l'Àsia-Pacífic

5

Perspectives Històriques del present de l'Àsia Pacífic

5

Optatives

 

Àsia Insular

5

Formació i Desintegració d' Imperis

5

La Rússia Asiàtica

5

Missions Perifèriques

5

Reptes Mediambientals a l'Àsia

5

Sistemes Polítics Asiàtics

5

Visions Contemporànies de l'Índia Colonial  Post-Colonial

5

Materia 4

Estada de formació 

internacional

Temes Avançats en Cultura Contemporània I (Optativa)

5

Temes Avançats en Cultura Contemporània II (Optativa)

5

Temas Avanzados en Sociedad Contemporània I (Optativa)

5

Temes Avançats en Societat Contemporània II (Optativa)

5

Idioma I(Optativa)

5

Idioma II(Optativa)

5

Materia 5

Pràctiques 

professionals

Pràctiques professionals I (Optativa)

5

Pràctiques professionals II (Optativa)

5

Materia 6

Trabajo Fin de Máster

 

Treball Fi de Màster

15

 

 

 

Vegeu també