El Laboratori d'aprenentatge ofereix periòdicament tallers pensats per al col·lectiu dels estudiants per tractar temes extracurriculars derivats de recerca sobre l'aprenentatge.