Vés enrere Crida a la participació en Recerca EDvolució 2022/2023: tasques de preparació per a l'aprenentatge Profund

Crida a la participació en Recerca EDvolució 2022/2023: tasques de preparació per a l'aprenentatge Profund

Treballem per aconseguir un aprenentatge profund: tasques de preparació per a l'aprenentatge futur

20.05.2022

Imatge inicial

Adreçat a:

  PDI de la Universitat Pompeu Fabra:

  • Que participi o hagi participat en el programa EDvolució
  • Que ja estigui realitzant o tingui previst fer servir aprenentatge basat en projectes o aprenentatge basat en problemes a les seves assignatures, i que tingui previst participar properament en el programa EDvolució.

  Període de sol·licituds tancat. 

 

Preàmbul 

El marc educatiu EDvolució pretén millorar l’aprenentatge dels nostres estudiants, generant aprenentatges més profunds, més duradors, eficaços i compromesos socialment

La recerca educativa està oferint cada vegada més proves sobre la rellevància de les tasques de preparació per a l’aprenentatge futur per aconseguir millors aprenentatges. Aquestes tasques d’aprenentatge futur són les que preparen a l’estudiant per a nous aprenentatges i es fan abans de la instrucció directa pel professorat. Normalment, impliquen l’activació de coneixements previs, l’exploració de noves idees, l’aparició d’una confusió o un fracàs productiu que fomentarà un aprenentatge efectiu en futures tasques aclaridores i de consolidació. Són exemples de tasques de preparació per a l’aprenentatge futur les tasques sobre lectures i vídeos previs a les sessions de classe (en format d’aula inversa – flipped classroom), o la identificació de problemes, la revisió d’exemples, o la generació d'explicacions pròpies sobre determinats conceptes abans de treballar-los a l’aula.

La implementació d’EDvolució als plans d’aprenentatge de les assignatures destaca aquest paper rellevant de les activitats d’aprenentatge futur. Alhora, la recerca institucional EDvolució, en el marc del Laboratori d’Aprenentatge/UPF Learning Lab, també vol contribuir a la generació de més coneixement en aquesta línia per contribuir a la millora de la docència.

Objecte

L’objecte d’aquesta iniciativa és articular la participació del professorat de la UPF en la recerca institucional EDvolució per treballar sobre el disseny d’activitats d’aprenentatge futur i el seu impacte en la millora dels aprenentatges de l’estudiantat a la UPF. Aquesta recerca està coordinada pel Laboratori d’Aprenentatge de la UPF (UPF Learning Lab).

Persones destinatàries

Per participar cal ser PDI de la UPF:

  • Que estigui participant o hagi participat en el programa EDvolució
  • Que ja estigui realitzant o tingui previst proposar tasques de preparació per a l’aprenentatge futur a les seves assignatures, i que tingui previst participar properament en el programa EDvolució.

 

Període d'execució

Durant el curs 2022-2023.

 

Reconeixement

​​S’atorgarà un reconeixement de participació en un projecte de recerca sobre docència. El professorat que generi material en obert rebrà una gratificació simbòlica, depenent del nombre de participants. L’alumnat que participi voluntàriament en els grups de discussió rebrà una gratificació simbòlica.  

Procediment de sol·licitud de participació

Per sol·licitar la participació en aquesta crida, en el cas de:

  1. PDI participant en el programa EDvolució no cal adjuntar cap documentació
  2. PDI que ja estigui realitzant o tingui previst proposar tasques de preparació per a l’aprenentatge futur a les seves assignatures, cal adjuntar una descripció de les tasques de preparació per a l’aprenentatge futur proposades (format lliure).

Sol·licitud del 18 de maig al 15 de juny de 2022 

Selecció

La selecció la farà el comité de persones expertes del Laboratori d’Aprenentatge/Learning Lab de la UPF, que estarà integrat per entre dos i quatre membres del PDI de la UPF, una persona externa amb experiència en l’àmbit de la recerca en innovació educativa, una persona representat dels agents locals en el àmbit de l’educació i la persona competent en la tasca de la direcció del Laboratori d’Aprenentatge/Learning Lab. 

El criteri de selecció de participants serà una priorització segons l’adequació de la proposta de tasques de preparació per a l’aprenentatge futur a la definició d’aquesta tipologia de tasques segons es formula en aquesta crida a la participació i que la seva implementació amb estudiants estigui planificada pel curs 2022-2023.

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
Els ODS a la UPF

Contact