Vés enrere [15/11/2021] Mètodes d'aprenentatge per contribuir al desenvolupament sostenible: Aprenentatge Basat en Problemes i Projectes i els ODS

[15/11/2021] Mètodes d'aprenentatge per contribuir al desenvolupament sostenible: Aprenentatge Basat en Problemes i Projectes i els ODS

Sessió 15 de novembre 2021

10.10.2021

 

Per tal de contribuir a l’agenda mundial d’educació 2030, tots els nivells educatius, també els plans d’estudis de les universitats haurien d’anar incorporant els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en els diferents àmbits de coneixement i investigar quins són els mètodes d’aprenentatge més efectius perquè els estudiants adquireixin els coneixements, les habilitats, els valors i les actituds que els permetin contribuir al desenvolupament sostenible. En aquesta línia, és necessari explorar nous models d'aprenentatge, que s’allunyin de l’ensenyament transmissiu, disciplinari i exclusivament cognitiu.

La UPF ha posat en marxa el disseny i aplicació d'entorns d'aprenentatge participatius, col·laboratius i reflexius com els que ofereixen l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) o l’Aprenentatge Orientat en Projectes (AOP) per abordar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència i generar una xarxa de professorat que treballa de manera col·laborativa amb aquesta finalitat. Aquesta iniciativa s'ha coordinat amb CATESCO (abans UNESCOCAT-Centre UNESCO de Catalunya) qui impulsa aquest objectiu també per altres nivells educatius.

En aquesta sessió es presentaran resultats de recerca d'aquesta iniciativa, es posarà a disposició oberta el material creat i es presentaran testimonis i exemples del professorat participant. El debat i reflexió de tancament se centrarà en els elements transformadors de la iniciativa i la seva rellevància a escala local i global.

 

  15 de novembre del 2021

   16:30-18:00h

  Sala Nau 51.100, Campus del Poblenou 

  Mira la gravació de la jornada

 

Programa:

  • Benvinguda del rector, Oriol Amat, la Virectora de Compromís Social i Sostenibilitat, Ester Oliveras i la comissionada per a la Recerca en Innovació Educativa, Davinia Hernández-Leo.
  • Presentació de la iniciativa i dels resultats: Mar Carrió, professora del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i Davinia Hernández-Leo, professora del Departament TIC de la UPF (membres de la Xarxa d'innovació de la UPF).
  • Testimonis i debat: Encarna Atienza i Marta Gonzàlez (professores del departament de Traducció i Ciències del Lenguatge), Boris Bellalta (professor del departament d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), Andrea Noferini i Andreu Paneque (professors del department de Ciències Polítiques i Socials).
  • Tancament, reflexió d'Eduard Vallory, coordinador de projectes d'innovació a la UPF i president de CATESCO (abans UNESCOCAT)-Centre UNESCO de Catalunya.

Modera la sessió: el vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, Manel Jiménez.

En motiu de la inauguració del cicle, s’oferirà un petit refrigeri als assistents.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
Els ODS a la UPF

Contact