Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract (SAHWA)

Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract (SAHWA)

Títol del projecte

Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract (SAHWA)

Paraules claus

Youth, Arab Spring, North Africa

Duració

de 01/2014 a 03/2018

Investigador/s principal/s

Elena Sánchez-Montjano CIDOB Barcelona Centre for International Affairs (Project coordinator)

Carles Feixa (Partner, Universitat de Lleida)

Entitats participants

Universitat de Lleida (partner), CIDOB Barcelona Centre for International Affairs (coordinator) + 13 entitats més

Entitat financera

Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la investigació, el desenvolupament tecnològic i la demostració (grant agreement nº 613174)

Pressupost

2,498,526.98 € (total budget)

Resum

A partir de la recerca acadèmica i orientada a les polítiques existents sobre joves àrabs i mundials, el projecte SAHWA pretén abordar diversos temes relacionats amb la joventut dels països àrabs mediterranis amb quatre objectius generals:

1 Conceptualització de la transició als països àrab-mediterrani amb un enfocament en la joventut, des d'una perspectiva interdisciplinària.

2 Cartografia del canvi polític, socioeconòmic i cultural del món àrab mediterrani en un context de transicions múltiples, centrat en: • Perspectives de diferents països i grups d'interès • Perspectives per a joves i tendències per anticipar canvis futurs • Identificació d'oportunitats per a joves , considerat com a agent transformador.

3 Comparació de processos de transició similars en altres contextos històrics com possibles models per informar la gestió de les transformacions polítiques i econòmiques a la Mediterrània Àrab.

4 Informeu als responsables polítics amb un conjunt d'eines i marcs originals per aconseguir una millor comprensió del paper dels joves i contribuir a un millor disseny de les polítiques públiques nacionals i la cooperació de la UE per donar suport al canvi a la regió.

enllaços

http://www.sahwa.eu/