Generación Indignada: espacio, poder y cultura en los movimientos sociales de 2011: una perspectiva transnacional (GENIND)

Generación Indignada: espacio, poder y cultura en los movimientos sociales de 2011: una perspectiva transnacional (GENIND)

Títol del projecte

Generación Indignada: espacio, poder y cultura en los movimientos sociales de 2011: una perspectiva transnacional (GENIND)

Paraules claus

Joves, Política, Moviments Socials

Duració

de 01/2013 a 12/2016

Investigador/s principal/s

Carles Feixa (Universitat de Lleida)

Entitats participants

Universitat de Lleida (coordinator), investigadores de 21 centros de investigación europeos, americanos y españoles

Entitat financera

Ministerio de Economía y Competividad

Pressupost

46.800,00 €

Resum

Aquest projecte va nàixer amb la intencio d'elaborar una mena de mapeig comparatiu entre Diferents Moviments polítics per tal d'permetre'n 1 Millor Comprensió a la vegada que Començar a posar les bases sobre el possible impacte que han tingut en els formes de la protesta política. Al'mateix temps, s'a buscat observar en cada moviment quines representacions fèien, Autorización tipo de discursos generaven, Autorización actors hi participaven i, en definitiva, quines Gramàtiques estàven presents. Aixó ens ha permès a la vegada mirar d'observar quines Conseqüències han tingut a l'actualitat.

Metodològicament la Recollida d'informació s’han produit mitjançant Diverses investigacions Etnogràfiques per part dels Membres del projecte. Aquestes, més enllà d’analitzar els propies "formes" de les Diferents protestis polítiques, han permès observar también Autorización Efectes han tingut particularment sobre la joventut. L'Objectiu central del projecte va ser la contrastació dels elements convergents i divergents dels diversos Moviments, a els Seus Aspectes innovadors o continuadors respecte a Moviments anteriors, aixi com el su impacti a la joventut ia la societat, Tant a escala local com global.

En aquest sentit, seguint els pautes metodològiques assignades al transcurs de la recerca, entenem la indignació com ara un punt de partida, però no d'arribada ja que su "final" encara sembla estar Lluny. Finalment, concloem que els causes d'aquests Moviments polítics recents són múltiples, senyalant entre d'Altres 3 dimensions principals. En primer lloc, la Dimensió política, entenen que a els actuals Moviments Socials han adquirit patrons Diferents com a resultat de processos democratitzadors contra règims Autoritaris que van estar presents al sud d'Europa a finals del segle XX (dictadures militars a Espanya, Grècia i Portugal). En Segon lloc, la Dimensió social. Els moviments actuals són entesos com el resultat d'1 necessitat de justícia social front unes polítiques d'austeritat que han Vingut caracteritzant a els diversos Governs. Per últim, considerem que Tant el propi moviment indignat com els Seves derives són el resultat directe d'Accions de vindicació política contra els polítiques austericides que afectin directament ALS joves marginats per Motius Econòmics, polítics i culturals en cadascú dels Moviments representats en el projecte d'investigació.

enllaços

http://www.joventut.udl.cat/?project=genind-generacion-indignada-espacio-poder-y-cultura-en-los-movimientos-sociales-de-2011-una-perspectiva-transnacional-2013-a-2016-ministerio-de-economia-y-competividad