Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals: la Marea Granat i altres casos d’estudi transnacionals (#eMOVIX)

Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals: la Marea Granat i altres casos d’estudi transnacionals (#eMOVIX)

Títol del projecte

Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals: la Marea Granat i altres casos d’estudi transnacionals (#eMOVIX)

Paraules claus

youth, migration, social movements, digital culture, Catalonia

Duració

de 03/2015 a 02/2017

Investigador/s principal/s

Carles Feixa (Universitat de Lleida)

Entitats participants

Universitat de Lleida

Entitat financera

RecerCaixa

Pressupost

78.000 €

Resum

El projecte es planteja un triple objectiu: analitzar l’emigració dels joves catalans cap a Europa i d’altres llocs del món des del 2008, a partir de dades estadístiques disponibles; analitzar un cas concret (l’emigració de titulats superiors a Londres), a partir dels relats autobiogràfics dels seus protagonistes, i, explorar la Marea Granat (un moviment social sorgit després del 15M entre els joves emigrats) com un exemple d’interconnexió entre xarxes digitals i presencials. La recerca pretén facilitar informació sobre el procés migratori a tots els joves que es plantegen emigrar, així com fer arribar els resultats als diferents partits polítics i stakeholders perquè puguin entendre millor què està passant entre els joves emigrants i, si s’escau, prendre mesures per millorar la seva condició. 

En concret, aquesta enquesta vol conèixer les expectatives en emigració dels joves catalans i creiem que una manera molt bona de fer-ho és a traves de l'opinió dels joves universitaris catalans, per a saber els seus plans en mobilitat després d'acabar els estudis.