Vés enrere Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes en entornos universitarios

Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes en entornos universitarios

Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes en entornos universitarios

Títol del projecte

Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes en entornos universitarios EDU2015-64015-C3-2-R

Paraules claus

educació mediàtica, mòbils, educació superior, tablets, universitat, dispositius mòbils

Duració

de 01/2016 a 06/2019

Investigador/s principal/s

Mónica Figueras

Entitats participants

Universitat Pompeu Fabra (coordinadora) i 10 universitats més

Entitat financera

Convocatoria 2015 de Proyectos I+D+I, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

Pressupost

16.000 €

Resum

El projecte investiga l'ús de tecnologies mòbils en l'educació superior a Espanya. Se centra tant als estudiants i docents com als responsables o coordinadors de la innovació docent de diferents universitats de l'estat espanyol. Es confronten els resultats amb els d'algunes universitats estrangeres, pertanyents a la Xarxa Internacional Alfamed. El punt de partida serà una anàlisi bibliomètrica de la producció científica i d'estudis publicats sobre l'ús de smartphones i tablets per part dels ciutadans, completat amb l'estudi de la percepció de les actituds i comportaments en l'ús dels smartphones i tablets a l'entorn universitari i la detecció de pràctiques innovadores en cadascun dels col·lectius universitaris escollits. Aquests estudis permetran detectar mancances que hauran de ser esmenades en els plans d'estudi de l'educació mediàtica i pràctiques innovadores que caldrà potenciar i difondre en l'entorn universitari, sobretot en els graus d'educació i de comunicació.

enllaços

http://competenciamediatica.com/subproyecto-entornos-universitarios/