Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (CHIEF)

Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (CHIEF)

Títol del projecte

Cultural Heritage and Identities of Europe's Future  (CHIEF)

Paraules claus

Alfabetització cultural / Joventut / Cultura / Inclusió / Educació formal i informal

Duració

de 5/2018 a 4/2021

Investigador/s principal/s

Anton Popov (Aston University, Birmingham – UK)

Mariona Ferrer (Partner UPF)

Entitats participants

Universidad Pompeu Fabra (Partner), Aston University (Coordinator) + 8 entitats més

Entitat financera

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 770464)

Pressupost

4.580.371,25 €

Resum

CHIEF (acrònim de Cultural Heritage and Identities of Europe 's Future) és un projecte europeu del programa HORIZON2020 que té com a objectiu promoure un diàleg eficaç entre diferents actors i parts implicades per facilitar un futur d'Europa basat en nocions més inclusives del patrimoni cultural i la identitat. La pregunta central del projecte CHIEF és: Com impacten les experiències dels joves i la seva comprensió del patrimoni cultural d'Europa en el context de diversos entorns educatius en les seves identitats culturals i la seva capacitat per participar en la societat i en la cultura? Altres preguntes secundàries són: Com es relacionen els joves amb els significats i les formes de l'herència cultural europea en diversos entorns educatius formals, no formals i informals? Com influeixen aquestes pautes juvenils en les seves competències i habilitats per comprendre i construir les seves referències culturals que els permeten participar (o no) en la societat i representar les seves identitats culturals? En què formes es comuniquen els joves i experimenten la cultura entre els seus companys i a través de les diverses generacions?

El projecte és innovador en el seu enfocament i la comprensió del concepte d'alfabetització cultural dels joves europeus a privilegiar la importància de la producció i la transmissió del coneixement cultural en els entorns educatius formals i no formals, així com en les diverses interaccions humanes informals. A través de les seves activitats de recerca i intervencions socials, realitzades en nou països de dins i fora de la UE, CHIEF espera tenir un impacte rellevant en les polítiques i pràctiques que faciliten el diàleg intercultural a Europa. Vol contribuir a comprendre i millorar l'alfabetització cultural dels joves, el que pot resultar en una major apreciació de la diversitat. Combina mètodes d'investigació qualitatius i quantitatius. Les accions d'investigació de CHIEF, mitjançant la utilització de diversos mètodes, estan dissenyades per a explorar diferents aspectes de l'alfabetització cultural, així com diferents contextos de socialització i participació cultural dels joves.

enllaços

http://chiefproject.eu/