El Servei de Relacions Internacionals és l'encarregat del disseny i desenvolupament de diversos projectes per a la internacionalització de la universitat a través de la mobilitat d'estudiants i personal, finançats pel programa Erasmus+ de l'Agència Executiva per a l'Audivisual, la Cultura i l'Educació (EACEA) de la Comissió Europea, i el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació Superior (SEPIE). 

En el marc del programa Erasmus+, i des de 2015 la UPF ha rebut finançament per a un total de 10 projectes en el marc de l'acció KA107, la nova finestra per a la mobilitat Erasmus arreu del món: 

2015

1-Projecte de mobilitat amb Estats Units, Austràlia, Corea, Japó, Hong Kong, Xina i Índia. Tancat (període 2015-2017): 68 mobilitats, 41 d'estudis i 27 de personal, amb 27 instituciones sòcies a 7 països.

2-Projecte de mobilitat amb Rússia i Sudáfrica, en consorci amb l'Aliança 4 Universitats. Tancat (període 2015-2017)

2016

3-Projecte de mobilitat amb Xina i India. Tancat (periode 2016-2018): 21 mobilitats, 12 de personal i 8 d'estudis, amb 4 institucions a 2 països.

4-Projecte de mobilitat amb Rússia i Sudáfrica, en consorci amb l'Aliança 4 Universitats. Tancat (període 2016-2018)

2017

5-Projecte de mobilitat amb Xina, Tuníssia, Sèrbia, Israel, Estats Units i Austràlia. Vigent (període 2017-Juliol 2019): 73 mobilitats, 40 d'estudis i 33 de personal, amb 16 instituciones sòcies a 6 països.

6-Projecte de mobilitat amb Rússia, Sudáfrica, Índia, Iran, indonèsia amb l'Aliança 4 Universitats. Vigent (període 2017-Juliol 2019)

2018

7-Projecte de mobilitat amb Israel i Líban. Vigent (2018- Juliol 2020) 

8-Projecte de mobilitat amb Rússia, Sudáfrica, Índia, Iran, Indonèsia i Malaisia amb l'Aliança 4 Universitats. Vigent (2018-Juliol 2020) 

2019

7-Projecte de mobilitat amb Líban, Kènia i Somàlia. Vigent (2018- Juliol 2020) 

8-Projecte de mobilitat amb Rússia, Sudáfrica, Iran, Indonèsia i Vietnam amb l'Aliança 4 Universitats. Vigent (2018-Juliol 2020) 

 

Convocatòries obertes 

Reculls d'experiències: UPF i A4U 

 

RESULTATS

Mobilitat per PROJECTE A4U UPF
2015-2017 34/119 68
2016-2018 7/22 20
2017-2019 33/102 70
2018-2020 22/74 30
2019-2021 67 22

 

................................................................

A més a més, en el marc dels antics programes Erasmus Mundus, la UPF ha participat en diversos consorcis de mobilitat internacional fins a 5, ja finalitzats: 

  • AESOP. Consorci multidisciplinari i intersectorial Erasmus Mundus, co-coordinat per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa-3 (França) i la Universitat del Cap Occidental (Sud-àfrica), que està composat per 11 universitats de països europeus i 9 universitats sud-africanes, així com també 6 membres associats, per a la mobilitat docent i d'estudiants de postgrau amb Sudáfrica.
  • NOVA DOMUS. Consorci de l'àmbit de Ciències Experimentals i de la Salut co-coordinat per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Brown (EUA), i format per 6 universitats de països europeus, 4 universitats canadenques i 1 nord-americana, amb 5 membres associats, per a la mobilitat docent i de Postgrau a Amèrica del Nord. 
  • AESOP+. Consorci multidisciplinar i intersectorial Erasmus Mundus, co-coordinat per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa-3 (França) i la Universitat de Western Cape (Sudàfrica), que està compost per 10 universitats de paisos europeus i 8 universitats sudafricanes, així com també 3 membres associats, per a la mobilitat d'estudiants de postgrau i docents amb Sudáfrica.  
  • SIGMA AGILE. Consorci multidisciplinar i intersectorial Erasmus Mundus, co-coordinat per la Universitat de Warsaw (Polonia) i la Universitat de Montenegro (Montenegro), que està compost per 9 universitats de paisos europeus i 11 universitats dels Balcans Occidentals, així com també 4 membres associats, per a la mobilitat de grau, postgrau i docent amb la regió dels Balcans.
  • ERACOL. Consorci en l'àmbit de la Ciències Experimentals i de la Salut, per a la mobilitat de grau, postgrau i docent amb Amèrica Llatina, concretament universitats de Panamá, Costa Rica i Colòmbia, coordinat per la universitat