La internacionalització, pilar fundacional de la Universitat Pompeu Fabra, constitueix també la clau de l'estratègia de futur de la universitat, que condueix una política activa de relacions internacionals per a l'intercanvi i la generació de coneixement, així com per l'atracció de talent.

Un dels instruments ha estat l'associació estratègica amb universitats de prestigi d'arreu del món mitjançant l'adhesió a xarxes universitàries i associacions.

L'altre han estat els convenis bilaterals de mobilitat d'estudiants i de docents i els de col·laboració acadèmica i institucional amb universitats i altres entitats de prestigi d'arreu del món. 

 

Institucions

 
Mobilitat estudiants
Mobilitat docents
Col·laboració institucional