La internacionalització, pilar fundacional de la Universitat Pompeu Fabra, constitueix també la clau de l'estratègia de futur de la universitat, que condueix una política activa de relacions internacionals per a l'intercanvi i la generació de coneixement, així com per l'atracció de talent.

Un dels instruments ha estat l'associació estratègica amb l'Aliança 4U a Espanya, l'Europaeum i la YERUN a Europa i el Consortium for Advanced Studies Abroad (CASA) amb universitats nord-americanes. L'altre han estat els convenis, teixint una xarxa de col·laboració amb universitats i institucions de prestigi d'arreu del món.

Marcador de mobilitat d'estudiants i docents  Mobilitat d'estudiants o docents Marcador Aliança A4U Aliança A4U
Marcador de col3laboració acadèmica o institucional Col·laboració acadèmica o institucional Marcador Associació Europaeum Associació Europaeum
Marcador estudi conjunt Estudi conjunt Marcador Consorci CASB Consorci CASB