Convocatòria 2019 Convocatòria 2019

Bases de la convocatòria 2019-2021 d’ajuts ERASMUS+ de mobilitat entre països del programa i associats (Líban, Kenya, Somàlia) [PDF] 
Oferta actual en la 2a ronda: 
Líban:  4 incoming estudiants de grau
Kenya: 2 incoming doctorands, 1 outgoing doctorand and 2 outgoing personal