La UPF té actualment tres projectes vigents finançats en el marc de les convocatòries Jean Monnet, concretament 1 Càtedra, una Jean Monnet Network i un Jean Monnet Centre of Excellence:

Visualització del contingut web

1. Càtedra Jean Monnet in EU Governance, al professor Javier Arregui de la UCA de Ciències Polítiques i Socials (2018-2021)

Jean Monnet Chair

El projecte de la Càtedra Jean Monnet sobre la Governança de la UE (EuGov) té com a objectiu promoure el coneixement, aprenentage i sensibilitació sobre els darrers esdeveniments en la governança de la UE i les principals prioritats de governança que la UE està treballant actualment per consolidar el projecte UE. El valor afegit és millorar la consciència, la capacitat de resposta i la comprensió de les prioritats actuals de governança de la UE (inclosa la integració econòmica) i fomentar les contribucions del públic objectiu i l'equip del projecte al voltant del debat públic de la UE i la recerca relacionada.

2. Jean Monnet Network EUMedMi in Mediterranean Migrations, coordinada pel professor Ricard Zapata de la UCA de Ciències Polítiques i Socials, i el grup de recerca GRITIM. (2019-2022)

https://www.upf.edu/web/euromedmig

Estructurant les activitats en 3 pilars, recerca, formació i diàleg, cada membre de la xarxa aportarà la seva contribució que serà la base per a la definició d'una agenda de recerca sobre les migracions a la Mediterrània. La recerca desenvolupada serà la font principal de recursos per a la formació i el diàleg que es concretaran en un Summer School a Barcelona i un symposium final amb la participació de representants públics i acadèmics de tots els països representats: Bèlgica, França, Portugal, i Tuníssia, Marroc i Turquia juntament amb Espanya. El projecte recollirà el seu coneixement i output en un llibre manual en European Metiterranean Migration Studies. 

3. Càtedra Jean Monnet EURLink, Àlex Saiz de la UCA de Dret. (2016-2019)

Aquesta proposta de Càtedra Jean Monnet pretén enfortir la recerca dels drets i llibertats fonamentals a nivell nacional, i en particular, integrar-ne els resultats al currículum acadèmic de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. El Prof. Alejandro Saiz Arnaiz ja va rebre un Jean Monnet ad personam (2007-2010), que va ser determinant per a la modernització i reforma del currículum acadèmic bàsic del dret constitucional a la UPF. En aquesta primera fase, els esforços es van centrar en la interrelació entre el dret constitucional nacional i el dret de la Unió Europea. La proposta actual segueix aquest camí i aborda l'impacte del dret de la Unió Europea i el dret convencional en l'àmbit dels drets i llibertats fonamentals. Això permetrà reconceptualitzar el currículum oficial del dret constitucional a la Facultat de Dret de la UPF (tant a nivell de postgrau com de nivell de grau). En aquest sentit, les seccions institucionals i dogmàtiques (drets i llibertats fonamentals) del dret constitucional nacional seran revisades des de la perspectiva dels estudis europeus.

A més a més, la UPF ha desenvolupat diverses propostes i accions Jean Monnet ja finalitzades com són: 

 

3. Càtedra Jean Monnet EuGov, al professor Javier Arregui de l'UCA de Ciències Polítiques i Socials (2015-2018)

La motivació d'aquest projecte és millorar de manera apreciable la qualitat de les activitats docents, de recerca i divulgació existents en temes relacionats amb la governança de la Unió Europea (UE) a la Universitat de Pompeu Fabra (UPF). Cada curs acadèmic, al voltant de 270 alumnes participen activament en els cursos de la UE organitzats pel departament de ciències polítiques i socials i hi ha una demanda creixent d'estudiants a Espanya per augmentar el perfil i la visibilitat dels cursos i activitats d'aprenentatge del procés d'integració de la UE des d'un perspectiva de les ciències polítiques.

4. Càtedra Jean Monnet Ad Personam History Matters!, al professorFernando Guirao, de l'UCA de Ciències Econòmiques (2014-2017)

'History Matters! Aprenentatge del passat en temps de crisi' (HistMat) és un projecte d'ensenyament i investigació amb l'objectiu de mostrar la rellevància de la història en la comprensió dels problemes actuals en la integració europea. Aquesta proposta s'ha concebut a partir d'una doble convicció: que el passat ajuda a comprendre el present, però també que una forma excessivament simplificada i no històrica de narrar el passat és en part responsable del present sentit de decepció col·lectiva. L'aura anterior d'èxit que va santificar la Unió Europea s'ha convertit de sobte en un sentiment pessimista de fracàs, com si el projecte de la UE ja no mereixi un suport popular. El suport popular al projecte europeu és crucial per garantir l'èxit del procés d'integració, i aquest suport es deriva de l'evidència de beneficis materials, tant com del coneixement de les realitzacions passades i una explicació comprensible de les dificultats actuals.

5. Projecte Jean Monnet TeachEU, coordinat pel professor Fernando Guirao, de l'UCA de Ciències Econòmiques i Empresarials (2013-2016)

Promoure l'excel·lència i la innovació en l'ensenyament de les assignatures relacionades amb la UE al nivell de l'educació secundària requereix conèixer el que es fa actualment. Això és el que pretén establir aquest projecte, tenint com a camp tot el conjunt de la Unió Europea. A partir d'aquest suggeriment bàsic es donarà suport a la innovació docent i a l'ajustament de polítiques a tota la UE.

6. Mòdul Jean MonnetEUFAM, Families and Fundamental Rights after the Lisbon Treatycoordinat pel professor Àlex Saiz de l'UCA de Dret (2012-2014)

L'objectiu d'aquest projecte és promoure el coneixement, la reflexió i el debat sobre com s'aplica el dret de la UE a les famílies. En particular, el projecte se centrarà en l'impacte dels drets fonamentals i la lliure circulació de les famílies a la Unió Europea. El Tractat de Lisboa ha reforçat el paper dels drets fonamentals de la Unió fent que la Carta sigui jurídicament vinculant i, cada vegada més, els casos relacionats amb assumptes familiars arriben al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En aquest context, aquest projecte analitzarà els principals desenvolupaments i reptes en aquest camp. Per tant, l'objectiu principal és crear fòrums d'interacció orientats a: a) afavorir la comprensió de la societat civil en general; b) involucrar experts en pensament i debat crítics; c) potenciar la informació i el coneixement sobre el dret de la UE i assumptes familiars entre els jutges i els funcionaris públics; i d) promoure activitats transnacionals i vincles estructurals conjunts entre institucions acadèmiques de diferents Estats membres.