Fontana editor

  1. Els seus mestres
  2. Les seves obres
  3. Fontana editor
  4. Homenatges
  5. La seva biblioteca

Josep Fontana va col·laborar en els treballs d’edició d’una gran quantitat de textos d’altres autors, tant fossin monografies com publicacions en sèrie.

Ho va fer en qualitat d’editor científic, curador i compilador i també com a membre de consells editorials, especialment de l’editorial Crítica i de la revista L’Avenç.

 

Recerques : història, economia, cultura. Barcelona : Ariel, DL 1970-

L'Avenç. Barcelona : Avance, 1976-

La Crisis del siglo XVII y la sociedad del absolutismo / A. D. Lublinskaya ; prólogo de Josep Fontana. Barcelona : Crítica, cop. 1979

Historia popular y teoría socialista. Barcelona : Crítica, cop. 1984

El Marxismo en España. Madrid : Fundación de Investigaciones Marxistas, DL 1984

España bajo el franquismo. Barcelona : Crítica ; [València] : Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, cop. 1986

Hobsbawm, E. J. (Eric J.). La Era de la Revolución. Barcelona : Crítica, 1997

Historia del siglo XX : 1914-1991 / Eric Hobsbawm. Barcelona : Crítica, 1995

Thompson, E.P. La Formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona : Crítica, 1989

Tradición, revuelta y conciencia de clase : estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial / Thompson, E. P. (Edward Palmer), 1924-1993. Barcelona : Crítica, 1989

Historia Universal Planeta / director: Josep Fontana. Barcelona : Planeta, 1991-1994

Gumilev, L. N. La Búsqueda de un reino imaginario : la leyenda del Preste Juan. Barcelona : Crítica, cop. 1994

La Revolució catalana de 1640. Eva Serra (ed.). Barcelona : Crítica, 1991

Memòries de Conrad Roure = Recuerdos de mi larga vida. Pich, Josep (ed.). Vic : Eumo, 1994

Hawking, S. W. Historia del tiempo : del Big Bang a los agujeros negros. Barcelona : Crítica, 1988

Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona / Antoni de Capmany ; pròleg de Josep Fontana. Barcelona : Alta Fulla, 2001