Rellevància de la Literatura Comparada (RELICO) 2011-2014

Finançat pel MINECO, Ref. FFI2011-28728

Descripció:

Aquest projecte de recerca explora en quina mesura el model metodològic i les implicacions ètiques transmesos per la tradició de la literatura comparada poden donar resposta a la necessitat de revaloritzar els estudis literaris en un moment d'escassa demanda social dels mateixos que sovint s'identifica com una crisi de les humanitats. Aquesta posada en valor requereix una re-conceptualització de la literatura comparada que subratlli les relacions de la literatura amb el seu context i amb altres formes de producció cultural, i que recuperi el llegat d'una ètica cosmopolita que reconeix en la literatura un vehicle de diàleg entre cultures. L'objectiu és realitzar un diagnòstic sobre la presència de temes, problemes i mètodes associats a la literatura comparada en àmbits dels estudis literaris que no s'adscriuen, institucional o conceptualment, de manera explícita a aquesta disciplina. Es tracta de sistematitzar les aportacions més útils i recollir un repertori de pràctiques que demostrin fins a quin punt la literatura comparada s'està implantant en diversos territoris disciplinessis com a resposta a la necessitat d'ampliar el camp d'estudi i desenvolupar noves aproximacions que atenguin als desafiaments més recents. Tot això ha de servir per afavorir el diàleg entre el llegat de la tradició disciplinar de la literatura comparada i les noves orientacions de la recerca cultural.

Membres:
 • Javier Aparicio
 • Miquel Berga
 • Carles Besa
 • Montserrat Cots
 • Eloy Fernández Porta
 • Claudio Gaete
 • Pere Gifra
 • Julio Gutiérrez
 • Antonio Monegal (Investigador Principal)
 • Maria Antònia Oliver
 • Dolors Oller
 • Michael Pfeiffer
 • Hélène Rufat
 • Teresa Vinardell

 

Arxiu audiovisual