El GRLC és un espai de documentació, reflexió i debat sobre les transformacions recents en la configuració dels estudis literaris, per tal d'incentivar la producció científica, l'intercanvi internacional i el desenvolupament de projectes de recerca des de l'orientació disciplinar pròpia de la Literatura Comparada, caracteritzada per la perspectiva supranacional, el seguiment de les interaccions entre sistemes literaris diversos, i la atenció a les relacions de la literatura amb les altres arts i altres formes de producció cultural. La recerca sobre els canvis en la concepció dels estudis literaris en les darreres dècades serveix per fonamentar la projecció futura de la disciplina en el segle XXI i adaptar tant les metodologies de recerca com docents als nous reptes. El grup organitza seminaris periòdics i trobades científiques, participa en xarxes internacionals i projectes competitius, acollint tant iniciatives col·lectives com les línies de treball de cada investigador.

 

Reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per l'AGAUR, Generalitat de Catalunya
Ref. 2014 SGR 1036