Som un think tank de coneixement multidisciplinar i treball interdisciplinar centrat en els estudis de gènere tot explorant la complexa interacció entre el gènere i altres eixos de desigualtat social com ara la classe, la identitat, l’ètnia, la sexualitat o la diversitat funcional. Els paradigmes i categories tradicionalment utilitzats en els estudis acadèmics  sovint reforcen les jerarquies i les desigualtats de gènere. Aquest centre vol impulsar el diàleg i la investigació sobre les experiències de les dones, les masculinitats i els sistemes de gènere partint d’un enfocament feminista i de paradigmes epistemològics i metodològics diversos que permetin una millor comprensió dels rols de gènere en diferents moments històrics i contextos socioeconòmics i culturals.

Els nostres objectius específics són: 

  1. Fomentar la recerca sobre el gènere des d’una perspectiva multidisciplinària.
  2. Promoure el paradigma feminista en l’anàlisi de les desigualtats de gènere.
  3. Difondre i divulgar els resultats de la recerca en matèria de gènere realitzada des de la UPF en l’àmbit nacional i internacional així com visibilitzar a la pròpia comunitat acadèmica de la UPF.
  4. Contribuir a la sensibilització de la comunitat universitària així com de la societat sobre la igualtat de gènere.
  5. Establir vincles de col·laboració amb UPF Igualtat.
  6. Assessorament a òrgans i persones de la Universitat sobre la transversalització de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca.
  7. Recolzar els estudis de gènere a tercer cicle.
  8. Contribuir en la creació de materials docents des de la perspectiva de gènere i la multidisciplinarietat.