Jornades del Centre d'Estudis de Gènere de la UPF Jornades del Centre d'Estudis de Gènere de la UPF

Les jornades són una iniciativa del Centre d’Estudis de Gènere (CEdGE) de la UPF i compten amb el suport de la Unitat d’Igualtat de la Universitat. Les jornades recullen l’esperit del centre atès que permeten visibilitzar la recerca de gènere duta a terme des dels diferents departaments de la Universitat Pompeu Fabra així com les investigadores i investigadors, alumnat i professorat, que la realitzen. Simultàniament, essent els estudis de gènere eminentment transversals, les jornades ofereixen un espai de trobada i d’intercanvi a investigadores i investigadors doctorals i postdoctorals tot transcendint les fronteres disciplinàries i departamentals.

IV Jornades IV Jornades

Les IV Jornades, celebrades el 21 d'octubre de 2019, s’han organitzat al voltant de 3 eixos principals: (1) Masculinitats i violència de gènere; (2) Gènere, poder i sexisme institucional; (3) Representació de les dones en els mitjans de comunicació, llenguatge i tecnologies. Una vegada finalitzades les presentacions, es va fer el lliurament dels premis a la recerca en gènere en la modalitat de treballs de Fi de Grau, Fi de Màster i Tesi doctoral. L’objectiu d’aquests premis és promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis per avançar en la igualtat de gènere i enguany incorpora la novetat d’incloure la modalitat de tesi de doctorat.

Podeu trobar el programa de les IV jornades en aquest enllaç.