Vés enrere Marició Janué Miret

Janué Miret, Marició

Departament d'Humanitats - UPF
NEXUS
Professora agregada

Marició Janué i Miret és professora agregada al Departament d'Humanitats de la UPF. Ha dirigit l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (2013-2016). Ha estat investigadora (curs 2016-2017) a la Humboldt Universität Berlin, Institut für Geschichtswissenchaft i al Institut für Zeitgeschichte Berlin (Beca DAAD. Programme: Research Stays for University Academics and Scientists, 2017). Amb anterioritat, ha estat investigadora: a Alemanya, Universität Bielefeld, Goethe-Universität Frankfurt a.M, Institut für Europäische Geschichte Mainz, Ibero-Amerikanisches Institut Berlin; a Itàlia, Università degli Studin di Pisa; a Catalunya, Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (Reincorporació de doctors, Generalitat de Catalunya) i Departament d'Humanitats de la UPF (Programa Ramón y Cajal, Gobierno de España).

La seva recerca s'ha centrat, principalment, en tres línies:

Una primera línia a l'entorn de la història política i social de Catalunya i Espanya al segle XIX. Són fruit d'aquesta línia els seus llibres La Junta Revolucionària de Barcelona de l'any 1868 (Eumo, 1992) i Polítics en temps de revolució: la vida política a Barcelona durant el Sexenni Revolucionari (1868-1873) (Eumo, 2002, Premi Ciutat de Barcelona d'Història 2002).

Una segona línia a l'entorn de la història política i social d'Alemanya als segles XIX i XX. Fruit d'aquesta línia és el seu llibre La Nova Alemanya: problemes i reptes de la unificació, 1989-2002 (Eumo, 2002).

Els seus actuals interessos de recerca se centren en les relacions hispano-alemanyes del període 1870-1959, particularment els vincles entre relacions culturals i interessos polítics. En aquesta línia, ha publicat, com a autora o editora, entre d’altres: Alemania: Nuevas investigaciones sobre la historia de las relaciones culturales en el siglo XX (Ayer 69 (Dossier), 2008); "Imperialismus durch auswärtige Kulturpolitik: die Deutsch-Spanische Gesellschaft als 'zwischenstaatlicher Verband unter dem Nationalsozialismus" (German Studies Review XXXI, 1, 2008: 109-132); 'Woe Betide Us If They Win!': National Socialist Treatment of the Spanish 'Volunteer' Workers (Contemporary European History, 23, 3, 2014: 329-357); "Relaciones culturales en el 'nuevo orden': La Alemania nazi y la España de Franco" (Hispania LXXV, 251, 2015: 805-822);  "The role of culture in German-spanisch relations during nationalsocialism" (a Fernando Clara; Claudia Ninhos (Ed.). Nazi Germany and Southern Europe, 1933-45. Science, Culture and Politics. Uk, Palgrave Macmillan, 2015: 84-104); "Hispanidad in the völkisch "New Order" in Europe" (a Johannes Dafinger and Dieter Pohl (Ed.). A New Nationalist Europe under Hitler. Concepts of Europe and Transnational Networks in the National Socialist Sphere of Influence, 1933-1945. London and New York, Routledge, 2018: 93-111);  “Contributing to the cultural "New Order": How German intellectuals attributed a prominent place for the Spanish nation” (a Maria Björkman, Patrik Lundell and Sven Widmalm (Ed.). Intellectual Collaboration with the Third Reich. Treason or Reason?, Routledge 2019: 214-229). Recentment ha publicat (amb Albert Presas): Science, Culture and National Identity in Francoist Spain, 1939-1959, Palgrave, 2021.

Actualment, està treballant en dues monografies, una sobre el rol de la cultura en les relacions hispano-alemanyes en l'etapa del Nacionalsocialisme; i l’altra sobre el restabliment de la diplomàcia cultural hispano-alemanya en l’etapa de la postguerra de la Segona Guerra Mundial.

Grup de Recerca: ‘Nexes entre ciència, cultura, política, religió i societat’