L'objectiu principal del GEISCAM (Grup d'Estudi de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna, XVI-XVIII) és continuar avançant en l'estudi de la història política i institucional catalana i europea entre els segles XVI i XIX, a partir d'una diversitat de línies de recerca coordinades. La línia de treball s'emmarca en l'interès que ha desvetllat a Europa l'estudi de les institucions representatives anteriors a la consolidació dels Estats moderns i al suport teòric en què aquestes es fonamentaven. Si bé l’eix de l’activitat del grup és l’anàlisi del pensament polític català en els segles moderns a fi d'establir-ne una visió evolutiva, d'acord amb el context polític i econòmic de cadascun dels períodes estudiats, els diversos membres s’han especialitzat en l’estudi d’un marc europeu molt més ampli, amb la voluntat de sistematitzar les principals línies interpretatives d’uns discursos i cultures polítiques diferents, però amb evidents punts en comú i amb problemàtiques i debats compartits entorn de la representació, la participació política, o la resistència enfront l'absolutisme i les estructures uniformitzadores de l'Estat modern. 

 

GEICP - SGR 2017

Ancien Régime

El GEICP (Grup d’estudis de les institucions i de les cultures polítiques, segles XVI-XXI) és un grup de recerca consolidat centrat especialment en l’estudi de les institucions i les cultures polítiques a Catalunya, Espanya i Europa des del segle XVI fins el segle XXI. És la continuació del grup de recerca consolidat “Grup d’estudis de les institucions i societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII)” amb una llarga trajectòria acadèmica i científica des de l'any 1997. El GEICP s’articula a partir de tres projectes competitius des de l'any 2014. A saber: La política exterior de Felipe V y su repercusión en España (1713-1740) (HAR 2014 – 52645-P) – Investigador principal: Joaquim Albareda; Culturas políticas y sociabilidad religiosa. España, Italia, América Latina (siglos XVI-XIX) (HAR2014 - 53160 - P) – Investigador principal: Xavier Torres; i Las "fisión" y "fusión" estatales en los sistemas políticos contemporáneos : el excepcionalismo y los cambios de fronteras (HAR 2015-67658-P) – Investigador principal: Josep Pich. El GEICP acull membres de diferents grups de la UPF: GEISCAM, GRENS i NEXUS, així com també, membres d’altres universitats catalanes, com la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya o la Universitat Ramón Llull.