Vés enrere Martí Fraga, Eduard

MARTÍ FRAGA, EDUARD

Universitat Internacional de Catalunya
GEISCAM
Professor lector - UIC

Eduard Martí i Fraga. Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2001) i doctor en Història Moderna per l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (2008). Acreditat com a professor lector (AQU 2010) i amb un sexenni (AQU2017), Guanyador del XXX Premi Ferran Soldevila (2014). Pertany a diferents grups de recerca consolidats: "La política exterior de Felip V i la seva repercussió a Espanya (1713-1740)" (HAR 2014-52645-P); Grup d'estudi de les Institucions i de les cultures polítiques (segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041) i "Projecte dels Llibres de matrícula de les insaculacions (Llibres de l'ànima) de la ciutat de Barcelona (1498 -1713)" PR2015-S01-Serra (Institut d'Estudis Catalans). És autor de diferents llibres: La Conferència dels Tres Comuns (Pagès editors, 2008); La Classe dirigent Catalana (1697-1714), (Fundació Noguera, 2009) i El braç Militar de Catalunya (1602-1714), (Publicacions Universitat de València 2016). les seves línies d'investigació se centren en l'estudi de les institucions catalanes i europees en l'Època Moderna, els canvis socials de la noblesa europea i els efectes econòmics, polítics i socials de la política militar de Felip V.

 

I. PUBLICACIONS RECENTS

Llibres

 1. El Braç Militar de Catalunya (1602-1714), Publicacions Universitat de València, València, 2016.
 2. Conjuntament amb : E., Serra i Puig, E., et alia (a cura de), Els llibres de l'ànima de la Diputació del General (1493-1714), Institut d'Estudis Catalans, Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2015
 3. La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferéncia dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714), Fundació Noguera-Pagès Editors, Barcelona, 2009
 4. La Conferencia de los Tres Comunes (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana, Editorial Milenio, Lleida, 2008

Articles en revistes

 1. "Una Junta “perniciosa y maliciosa”. La supressió de la Conferència dels Comuns", Revista de Dret històric català, n18, 2019. En prensa (article acceptat)
 2. "El derecho a “no obedecer los mandatos de los príncipes”. Los valores republicanos en la Europa Moderna (s. XVI-XVII)", Revista Cuadernos Europeos De Deusto, 2 (2019), pp. 115-131
 3. “Cataluña y la movilización de recursos militares para la expedición a Sicilia, 1718”, Cuadernos de Historia Moderna, 44, 2019. En prensa (article acceptat)
 4. "Information and Power. The Government of Catalonia and its minor committees (1700-1713)", Parliaments, Estates and Representation, 2019. En prensa. (article acceptat).
 5. "Quan la unió fa la força", Barcelona : quaderns d'història, 23, 2016, pp. 197-224.

Capítols de llibre

 1. "El reconocimiento político de una nueva institución: Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en la Corte (1660-1714).", en Bravo, C., y Quirós, R. (ed.), Los embajadores. Representantes de la soberanía, garantes del equilibrio, 1659-1748. Marcial Pons. 2019 En prensa.
 2. “The Conference of the Commons in Catalonia (1656-1714): A New Form of Representation and Political Participation”, en Albareda J. y Herrero M. (ed), Political representation in in the Ancient Regime. Routledge, 2018, pp. 245 - 268.
 3. "L’Organització política de la resistència", Sallés, N. i Mullfulleda, C (coord.), Els tractats d'Utrech. Clarors i foscors de la Pau. Museu d'Història de Catalunya, Barcelona, 2015, pp. 327-340.

 

II. PARTICIPACIÓ A CONGRESOS I SEMINARIS

 1. “La culminació del constitucionalisme català: les Corts de 1701 i de 1705” a Jornades d’Estudi, Cultures politiques en Catalogne: XVIII-XXIe siècles, París, 11 de febrero de 2019
 2. "Carlos II y Cataluña: el neoforalismo revisitado", VIII Seminario Internacional. Bifronte Imperio de dos mundos Europa y América durante el reinado de Carlos II, Madrid, 26-27 de febrer de 2019
 3. “La participació política de la noblesa: el Braç Militar de Catalunya i l’Estament Militar de València”, a Congrès Internacional La veu del regne, representació política, recursos públics i construcció de l’estat, València, 21-28 d’octubre de 2018
 4. “Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en la Corte entre 1670 y 1714. El reconocimiento político de una nueva institución”, a I Seminario "Territorios y Corte. Comunicar, representar y negociar en la Monarquía Hispánica (siglos XVII y XVIII)", Vitoria, 18-18 d’octubre de 2018
 5. "El negocio de la expedición: mercaderes y oficios enriquecidos en las expediciones de 1715, 1718 y 1720" a Congreso Internacional. Renovar y difundir la Historia Militar. La batalla como protagonista de la historia, Segovia, 26-28 de setembre de 2018
 6. “Enriched by the Crown Military micro-asientos during the first years of the reign of Philip V (1715-1720)” XVIII World Economic History Conference, Boston, 29 julio-3 d’agost de 2018
 7. “La Conferencia de los Comunes de Cataluña en el siglo XVII” I Jornada d’Estudis Històrics: “Institucions i poder a Catalunya”, Barcelona, 14 de maig de 2018
 8. “El derecho a “no obedecer los mandatos de los príncipes”. Los valores republicanos en la Europa Moderna (s. XVI-XVII)”, Congreso Identidad Europea: raíces y alcance, 8 de març de 2018
 9. “La movilización de recursos militares durante los primeros años de Felipe V (1715-1725)” Congreso internacional La parte por el todo: movilización de recursos militares en la construcción de la monarquía hispánica (Siglos XVII-XVIII), Pamplona, 18-19 de gener de 2018
 10. “Cataluña y la movilización de recursos militares para la expedición a Sicilia de 1718” a Congreso internacional, Renovar y difundir la Historia Militar. Madrid, 27-29 de setembre de 2017
 11. “El efecto de la política de asientos militares de Felipe V sobre la economía catalana (1715-1725)” Congreso Internacional La Política exterior de Felip V a debat, Barcelona,11-12 de maig 2017

 

III. DIRECCIÓ/ COORDINACIÓ DE JORNADES 

 1. II Jornada d’Estudis Històrics: “La historia des de les Víctimes”, Barcelona, 14 d’abril de 2019
 2. I Jornada d’Estudis Històrics: “Institucions i poder a Catalunya”, Barcelona, 14 de maig de 2018
 3. Jornada La Representació política a l’Antic Règim, Barcelona, 6-7 d’octubre de 2016

 

IV. PREMIS

 1. XXX Premi Ferran Soldevila (2014)
 2. XV Beca Raimon Noguera (2005)
 3. III Beca Ernest Lluch (2006)