Vés enrere Oriol Vinyals: “La IA és un camp en plena expansió que està revolucionant el nostre món i desplegant un futur d’oportunitats inimaginables”

Oriol Vinyals: “La IA és un camp en plena expansió que està revolucionant el nostre món i desplegant un futur d’oportunitats inimaginables”

El vicepresident de Recerca de Google Deepmind ha inaugurat el curs acadèmic 2023-2024 de la UPF, amb la lliçó "IA: un pont cap al futur”. L'acte ha tingut lloc el 16 d'octubre a l'auditori del campus de la Ciutadella, presidit per Laia de Nadal, rectora de la Universitat.

17.10.2023

Imatge inicial

Oriol Vinyals, vicepresident de Recerca de Google Deepmind, expert en intel·ligència artificial, especialment en els àmbits de l'aprenentatge automàtic, el llenguatge i la visió, ha pronunciat la lliçó inaugural “IA: un pont cap al futur”, que ha obert el curs acadèmic 2023-2024 de la Universitat Pompeu Fabra.

L’acte acadèmic, que ha tingut lloc el 16 d’octubre, a les 12.00 hores, a l’auditori del campus de la Ciutadella, ha estat presidit per Laia de Nadal, rectora de la Universitat. Ha estat acompanyada a la taula per Victòria Girona, directora general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, i Montserrat Vendrell, presidenta del Consell Social de la UPF.

La projecció de la vídeomemòria del curs acadèmic 2022-2023 de la Universitat ha obert el programa, que ha tingut continuïtat amb una benvinguda a càrrec de Laia de Nadal, la lliçó inaugural d’Oriol Vinyals, els parlaments de Montserrat Vendrell i Victòria Girona, i finalment, la clausura a càrrec de la rectora. La interpretació de la peça popular universitària Gaudeamus igitur per part del Cor de la UPF ha tancat l'acte, que s'ha rentransmès en streaming a través de la web de la Universitat i per les xarxes socials ((#InauguracióUPF), i ha comptat amb servei d’interpertació de llengua de signes catalana.

> Videomemòria del curs acadèmic 2022-2023

L'acte ha començat amb la projecció de la videomemòria del curs 2022-2023, inspirada en l'obra i figura d'Antoni Tàpies, amb motiu de la commemoració aquest 2023 del centenari del naixement de l'artista. Inclou un repàs de les principals fites aconseguides per la Universitat durant aquest període, en els àmbits de comunitat, docència, recerca, internacionalització, govern i gestió, compromís social i sostenibilitat i entorn i projecció.

Acabada la projecció, Laia de Nadal, després d'unes paraules de benvinguda, ha fet una presentació d'Oriol Vinyals: "L'hem convidat perquè ens posi llums i ombres sobre la intel·ligència artificial, un tema de màxima actualitat en qualsevol àmbit de la societat", ha afirmat. Seguidament, la rectora de la UPF ha donat pas a la lliçó inaugural d'Oriol Vinyals.

Lliçó inaugural d'Oriol Vinyals

Oriol Vinyals ha impartit la lliçó inaugural "IA: un pont cap al futur", en la qual ha fet "un recorregut fascinant dels avenços de la IA descobrint com aquesta disciplina constitueix un pont cap a un futur més intel·ligent i prometedor".

> Vídeo amb la lliçó inaugural complerta

Extractes de la lliçó inaugural

"L’aprenentatge és un valor fonamental per a mi, és un motor inesgotable que m’ha impulsat a dedicar la meva carrera a l’aprenentatge automàtic i a explorar els misteris de la IA".

"Hi ha quatre pilars fonamentals de la IA, els quals han impulsat els avenços científics, les àrees d’aplicació, i la inversió a nivells mai vistos abans, capturant l’atenció i l’interès de la societat".

"Emmarcada per aquests quatre pilars fonamentals (xarxes neuronals, volums de dades inigualables, hardware d’avantguarda i innovació impulsada pel software obert), la IA ha assolit un apogeu en el seu desenvolupament incidint en la societat de manera profunda i transformadora."

"Les xarxes neuronals d’avui en dia més potents tenen milers de milions de neurones i de pesos similars al cervell humà."

Oriol Vinyals impartint la lliçó inaugural

"L’aprenentatge supervisat, també conegut com aprenentatge d’imitació, és un mètode d’ensenyament que s’assembla a com els nens aprenen a partir de la guia d’un professor."

"Un altre algoritme d’aprenentatge són els models generatius: una classe d’algoritmes d’IA que tenen la capacitat de crear nous continguts, com ara text, imatges, música o codi informàtic."

"Aquesta capacitat de generar llenguatge és el motor que impulsa els chatbots, com ChatGTP o Bard, una experiència diferent a la que ofereix Google, més interactiva i propera al diàleg entre nosaltres i la màquina."

"De fet, la lliçó que estic impartint avui ha estat elaborada amb l’ajuda d’un model avançat de Bard, en una col·laboració entre l’expertesa humana i la IA."

"Sistemes com el Chat GPT o Bard són només el principi d’un viatge cap a un sistema digital intel·ligent."

"Algunes incerteses de la IA són el desplaçament dels llocs de treball, especialment els que són rutinaris i repetitius [...], el biaix [...], la transparència [...] i la privacitat [...]."

"Quant a oportunitats, jo destacaria l’àmbit mèdic: gràcies ala avenços de la IA, podem ajudar els doctors, i a llocs on no hi ha accessibilitat de doctors i hospitals, predir , diagnosticar malalties i fins i tot curar-les."

"També les eines educatives representen oportunitats i evidentment incertesa, ja que poden personalitzar l’ajuda als estudiants a gran escala sense haver de pagar un cost addicional."

Parlaments de les autoritats

Parlament de Montserrat Vendrell

Montserrat Vendrell durant el seu parlament

> Parlament de Montserrat Vendrell (document en pdf)

"L’inici de curs acadèmic és sempre ple d’expectatives i reptes, un moment per mirar endavant, però conscients d'on venim, on som i amb què comptem per emprendre aquest camí."

"Enguany, per exemple, tenim una nova llei estatal universitària, la LOSU, que caldrà anar desplegant, vetllant conjuntament pel seu encaix en l'entorn jurídic de cada comunitat autònoma i aterrar-la també als estatuts de cada universitat."

"Enguany també, és el primer curs acadèmic inaugurat per Laia de Nadal i el seu equip de govern, amb qui compartim molts objectius, a curt i a llarg termini. Dir-vos que segons em consta, som l'única universitat on hi ha dues dones en el paper de rectora i presidenta del Consell Social, respectivament."

"Comptem també amb un Consell Social renovat [...] amb l'objectiu d'acompanyar l’equip rectoral en l’establiment de les prioritats i les accions de mandat. Prioritats com la innovació, la transferència de coneixement o la igualtat d’oportunitats."

Parlament de Victòria Girona

Victòria Girona durant el seu parlament

Extractes del parlament

"Vull felicitar la UPF per la seva contribució a la millora del sistema universitari i de recerca de Catalunya."

"La dimensió internacional de la UPF implica l’adopció d’una sèrie de mesures com la captació de professorat internacional i de qualitat; participació en multitud de programes d’intercanvi; establiment de pràctiques en empreses nacionals i internacionals i impartició de la docència en anglès."

"Ens trobarem davant un any de desplegament de la LOSU i de la Llei de la Ciència de Catalunya. Tenim punts molt clars del Departament que estem defensant en aquest pressupost del 2024, sigui pròrroga o sigui de nova elaboració."

"Volem incrementar el finançament del pla d’infraestructures universitàries, i estem treballant per obtenir un nou pla que permeti a les universitats una millor planificació de les inversions que calen als campus."

"El gran repte d’aquest 2023 que ja hem iniciat i els anys següents és protegir el talent i afavorir el relleu generacional. Ho estem fent a partir d’un pla de xoc per al personal docent i investigador i personal d’administració i serveis."

"En tota la tramitació de la LOSU vam estar treballant i demanant un reconeixement i flexibilitat legislativa [...] Volem obrir portes, poder aprovar una llei per tal que cada sistema universitari pugui desenvolupar el model que consideri que és el millor per a les seves universitats i el seu territori."

"Hem mantingut i seguim mantenint converses amb el Ministeri perquè la LOSU sigui la millor llei possible per al sistema universitari de Catalunya, perquè cal protegir la seva singularitat i el seu model de desenvolupament, que és un model d’èxit tal com reflecteixen els rànquings edició rere edició."

"Vull subratllar l’excel·lència del Sistema Català de Recerca i Universitats, un sistema de prestigi i reconeixement internacionals. És per això que sempre cal considerar els recursos abocats al sistema com una inversió i no una despesa, pels efectes multiplicadors que tenen en la captació de recursos competitius."

"El desplegament de la Llei de la Ciència i l’aposta pel reforçament de la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement del Departament ens han d’ajudar a completar el cercle virtuós de la recerca, la innovació i la transferència. Aquest curs treballarem pel seu desplegament i per la definició d’un pla estratègic de transferència."

"No voldria acabar les meves paraules sense posar en relleu una situació que segueix preocupant i en la qual les universitats catalanes hem de seguir-hi treballant, com és el desequilibri per raó de gènere encara existent en el nostre sistema universitari de recerca."

Parlament de Laia de Nadal
 

> Parlament de Laia de Nadal, rectora de la UPF (document en pdf, 8 pàgs.)

> Vídeo amb el parlament complert

Extractes del parlament

"El curs 2023-2024 ha de fer possible i ha de fer visible que, com a universitat, fem un pas cap endavant. La UPF, que ha destacat des del primer dia pel seu esperit pioner i transformador, ha de demostrar novament que no es conforma i no es deixa guiar per les inèrcies i l’anar fent."

"Hem estat una universitat que sabia llegir els reptes del present i actuar amb creativitat i resolució. I la realitat que tenim ara mateix davant nostre és ben diferent de la que tenia la UPF quan va començar la seva trajectòria fa més de tres dècades. La història sempre ha sigut canvi, però la diferència és que ara és totalment accelerat."

"Quins m’agradaria que fossin els avenços de la comunitat UPF durant el curs que avui encetem?"

"Primer: les persones. Promoure l’estabilització i la renovació de les nostres plantilles  [...] Per tant, l’estabilització i renovació del PDI i el PTGAS és un imperatiu del nostre mandat."

"Venim, com dic, d’anys de limitacions. Unes limitacions de la taxa de reposició que arrosseguem des del 2008. Però també tenim marge de maniobra per consolidar estructura i fer-ho amb un equip rejovenit, més igualitari i implicat. Un equip que senti la UPF com a projecte propi i engrescador."

"Una altra expressió d’aquest avenç que vull que es faci visible, el segon pas endavant: en el curs 2023-2024 volem reforçar la nostra comunitat, una comunitat que és plural i complexa."

"Volem, en resum, treballar en positiu, de forma resolutiva i col·laborativa, i posant sempre al davant les persones. Ja sabeu que aquest curs hem d’elaborar uns nous Estatuts de la UPF. Serà una autèntica prova de foc per demostrar que es poden i s’han de fer les coses bé, escoltant tothom."

Laia de Nadal durant el seu parlament

"Passo al tercer punt. En aquest nou curs hem d’apuntalar l’enfocament transformador que sempre ens ha caracteritzat. Ja ho he dit al principi. Sempre hem estat pioners i hem esdevingut model de moltes coses dins del sistema. Volem continuar fent-ho, és clar. Per això dic que és molt important  entendre i aplicar la transversalitat de la nostra potència transformadora."

"En definitiva, transformar és passar de les idees als fets. I tinc clar que aquest curs toca donar embranzida i ordenar el projecte de Benestar Planetari i tot el complex de coneixement i innovació de l’Antic Mercat del Peix."

"Finalment. Quart punt. Els curs 2023-2024 ha de ser el curs de veritable canvi en la intensificació de la recerca i el reforç del seu impacte social. Em refereixo a un canvi profund, cultural, que sigui permeable en tots els àmbits tangibles i intangibles de la universitat."

"Un altre denominador comú és la importància que volem donar a la captació de fons i a l’aliança amb agents socials, empreses i entitats  [...] També la internacionalització és un eix comú de la nostra manera d’entendre la recerca i la transferència."

"No volem anar a cegues. Volem saber si acomplim la qualitat i els objectius marcats i això ho podem fer incorporant l’analítica de dades a la presa de decisions i definint aquells indicadors rellevants per als nostres objectius."

"Avui tan sols us he descrit els quatre eixos clau amb els que volem anar endavant i que marcaran la línia d’aquest curs 2023-2024: l’estabilització i renovació de plantilles, la consolidació de la comunitat, la transformació i la innovació i, finalment, la consolidació de la cultura científica i de transferència."

"El curs passat vam afinar els instruments i van començar a sonar les primeres notes. La feina feta fins ara i la que ens hem compromès a fer és el que haureu de valorar. Obertament i amb crítiques sòlides i constructives quan calguin."

Un cop acabat el seu parlament, la rectora Laia de Nadal ha declarat inaugurat el curs 2023-2024 de la UPF. Seguidament, la interpretació de la peça popular universitària Gaudeamus igitur, amb tot el públic dempeus, ha posat el punt final a l'acte.

Expert en intel·ligència artificial i aprenentatge profund

Oriol Vinyals (Sabadell, 1983) va estudiar el doble grau en Enginyeria de Telecomunicacions i Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya. Posteriorment, després de fer el projecte de final de carrera a la Careneige Mellon University (Pittsburgh, EUA), un dels centres més destacats de recerca en educació superior en l’àrea de les ciències de la computació i la robòtica, va fer una estada a la Universitat de Berkeley. Per continuar la seva especialització, va cursar un màster en Ciències de la Computació a la Universitat de Califòrnia a San Diego i el doctorat en Enginyeria Elèctrica i Ciències de la Computació de nou a la Universitat de Berkeley.

Entre el 2008 i el 2009 va fer diverses estades d’estiu a Microsoft i Google, i el 2011 va obtenir una beca de doctorat de recerca de Microsoft. Després de rebre diverses ofertes de tecnològiques i companyies de finances dels EUA, es va decantar per Google, dins de la qual es va rodejar dels millors científics del món i va poder-se dedicar-se a desenvolupar projectes de recerca.

Uns anys després, el 2013, es va incorporar a Google Brain, on va fer contribucions significatives a les tècniques d’aprenentatge profund en text, parla i visió de Machine Learning. Al 2016 es va incorporar a l’antic grup de DeepMind (ara Google DeepMind), on des d’aleshores investiga sobre aprenentatge profund i intel·ligència artificial, i en la qual actualment ocupa el càrrec de vicepresident de Recerca.

Dins d’aquesta companyia anglesq, és co-líder tècnic del sistema d’intel·ligència artificial Gemini i cap d’equip del grup d’aprenentatge profund, àmbit en el qual és un expert mundialment reconegut: juntament amb el seu equip, Vinyals va desenvolupar una tecnologia que ara es fa servir en la resposta intel·ligent de Gmail i ha realitzat contribucions decisives per als sistemes de traducció comercial. També ha participat en el desenvolupament de la tecnologia que utilitza Google Image Search, que permet trobar imatges relacionades amb la cerca realitzada. Entre molts altres treballs ha contribuït des de DeepMind al desenvolupament d'Alphastar, un algorisme d'intel·ligència artificial que juga al videojoc StarCraft II.

El cartell inaugural del curs 2023-2024, obra de l’artista Cristina BanBan

Cartell inaugural del curs 2023-2024

Cristina BanBan (El Prat de Llobregat, 1987), és l’artista que enguany signa el cartell inaugural del nou curs de la Universitat, una obra basada en un dibuix majoritàriament a línia, de gest expressiu, que connecta amb els conceptes de frescor i innovació. Els dos cossos femenins que hi apareixen són representatius del seu treball, i en aquest cas, segons afirma BanBan, va escollir la figura de la “pensadora”, fent referència a l’escultura de Rodin, que alhora és un símbol del somniador i de la creació.

Cristina BanBan va aprendre a dibuixar de petita i es va llicenciar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2010), però va guanyar experiència recorrent Europa gràcies a residències d’artistes. La seva obra s’ha exposat en mostres de tot el món, a la Royal Academy of Art de Londres, The Hort Family Collections de Nova York i la Fondation Louis Vuitton de París.

És coneguda pels seus retrats semi-autobiogràfics de nus, d’estil "rubenesc" i neoclàssic: el seu treball es caracteritza per la representació de figures de caràcter voluptuós, escenes domèstiques i llenços molt acolorits. Pel que fa a la tècnica, realitza les seves obres mitjançant la litografia, la pintura acrílica i el collage de tècniques mixtes. 

L’obra de BanBan, que actualment viu a Nova York, explora l’estat emocional i psicològic humà, i s’inclina sovint per representacions de la malenconia, la intimitat i la soledat. Ha rebut diversos reconeixements al llarg de la seva trajectòria, alguns dels quals són el Hackney WickEd Art Prize (2016) i el guardó que atorga The Arts Club Prize de la Royal Academy de Londres (2017), en reconeixement a la millor obra (excepte arquitectura) a una artista menor de 35 anys.

> Galeria d'imatges de l'acte inaugural publicada a Flickr

Inauguració del curs acadèmic 2023-2024

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació