Vés enrere Laia de Nadal, rectora de la UPF, presenta Horitzó 2027: prioritats i accions del mandat

Laia de Nadal, rectora de la UPF, presenta Horitzó 2027: prioritats i accions del mandat

L’acte ha tingut lloc el 15 de juny, al migdia, a l’auditori del campus del Poblenou, que s’ha omplert amb membres dels diversos col·lectius de la comunitat universitària i amb representants dels diferents centres, departaments, instituts, serveis i unitats de la Universitat. La rectora ha estat acompanyada a dalt de l'escenari per tots els vicerectors i per altres membres del seu equip de govern. 

15.06.2023

Imatge inicial

Laia de Nadal, rectora de la Universitat Pompeu Fabra, ha presentat Horitzó 2027, un document que recull les prioritats i les accions de mandat que portarà a terme durant els propers quatre anys.

L’acte ha tingut lloc el 15 de juny, al migdia, a l’auditori del campus del Poblenou,  que s’ha omplert amb membres dels diversos col·lectius de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants) i amb representants dels diferents centres, departaments, instituts, serveis i unitats de la Universitat.

Laia de Nadal: "Vull subratllar el paper fonamental que juguem tots i cadascun de nosaltres, tots i cadascun dels col·lectius, per fer de la UPF una millor universitat”

La rectora ha estat acompanyada pels membres del seu equip de govern, asseguts a un cantó de l’escenari de l’auditori. Hi han estat presents tots els vicerectors: Pablo Pareja, vicerector de Personal Docent i Investigador; Sergi Torner, vicerector de Planificació Acadèmica i Estudiants; Cristina Pujades, vicerectora de Recerca; Vanessa Daza, vicerectora de Transferència de Coneixement; Helena Ramalhinho, vicerectora d’Internacionalització; Raquel Bouso, vicerectora de Cultura i Comunicació, i Eva Pujadas, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat.

Diversos membres de l'equip de govern de la UPF han acompanyat Laia de Nadal durant l'acte

També hi han estat presents altres membres de l’equip de govern: José García Montalvo, comissionat de Política Científica; Marcel Mauri, comissionat de Política Lingüística; Josep Lluís Martí, comissionat del projecte de Benestar Planetari, i Eulàlia Solé, cap del Gabinet del Rectorat.

Per a Laia de Nadal, “les prioritats i accions que presentem són el resultat d’un exercici d’anàlisi i reflexió, de l’intercanvi d’idees amb moltes persones" (...) “Vull subratllar el paper fonamental que juguem tots i cadascun de nosaltres, tots i cadascun dels col·lectius, per fer de la UPF una millor universitat”. I ha destacat que “totes i cadascuna de les prioritats i accions formulades en aquest pla volen interpel·lar a tots els col·lectius i, alhora, posar de relleu el fil que els uneix i la necessitat de treballar de manera col·laborativa”.

A l’inici de l’acte, la rectora ha fet un agraïment a tota la comunitat per la seva actuació i comprensió durant la incidència informàtica soferta per la UPF aquesta setmana, i especialment als serveis de la Universitat pel seu esforç per recuperar al més aviat possible la normalitat.

Abans d’entrar a explicar els diversos punts del document Horitzó UPF 2027, ha repassat les cinc aspiracions o eixos principals que articulaven el programa electoral (2023-2027) amb el qual ella i el seu equip es van presentar durant la campanya: Estratègia i lideratge, Singularitat i persones, Coneixement, Glocal i Visió i projecció social. “Tots i cadascun d’aquests àmbits i col·lectius són, per descomptat, centrals en l’activitat de la Universitat i, en realitat, és la suma d’aquests col·lectius el que ens dota de sentit”, ha subratllat Laia de Nadal.

La presentació s'ha fet a l'auditori del campus del Poblenou

Presentació del document Horitzó 2027

La rectora ha explicat que per facilitar-ne el seguiment i la consulta, s’ha organitzat el pla de prioritats i d’accions al voltant de diferents àmbits d’actuació, dels quals s’han destacat, respectivament, els reptes estratègics, les diferents accions a portar a terme i el seu marc temporal, i els principals actors i agents implicats.

Presentació Horitzó 2027 (en format pdf)

Extractes dels tretze eixos estratègics en què es divideix el document:
 

I. PERSONES I COMUNITAT

“El nostre objectiu principal per als propers quatre anys és avançar cap a una estructura de PDI, autònoma i sensible a les necessitats immediates de docència, més igualitària i rejovenida, i amb un múscul i nivell de compromís que reverteixi en la docència, la recerca, la transferència i la captació de fons competitius”

“Volem consolidar un estudiantat que, més enllà de les activitats de formació acadèmica, se senti inclòs, escoltat i compromès al llarg de la vida, molt més enllà de la seva etapa formativa”

“Pel que fa al PAS, el nostre objectiu és rejovenir la plantilla, potenciar la seva tecnificació i repensar la distribució d’efectius per tal d’alinear-la al màxim amb les aspiracions de la UPF a mitjà i llarg termini"

II. PLANIFICACIÓ ACADÈMICA

“Ens cal una visió estratègica, coherent i flexible de l’oferta formativa, engrescar el personal docent a investigar i aplicar un ensenyament innovador que respongui a les exigències del moment canviant que vivim”

“El nostre objectiu principal és definir una estratègia de titulacions i innovació docent que consolidi la nostra singularitat, competitivitat i bona acollida”

III. RECERCA I POLÍTICA CIENTÍFICA

“És essencial entendre que la recerca és transversal a tota la Universitat i, per tant, necessita que estigui present a tots els nivells, i disposar d’un molt bon equip professional de cultura de suport"

“Volem consolidar la recerca com a eix clau de la Universitat a través de la captació de fons, la comunicació de la recerca i un model de ciència oberta i de qualitat”

IV. TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

“Volem consolidar la UPF com un centre intensiu en transferència de totes les seves àrees de coneixement, tant a través de la incidència sobre el PDI perquè s’obri a les empreses i la societat, com a través de la incidència sobre les empreses i les institucions perquè busquin la col·laboració amb la Universitat. Comptant, en aquest objectiu, amb la complicitat màxima i el suport estratègic del Consell Social"

Laia de Nadal durant la seva presentació

V. INTERNACIONALITZACIÓ

“La focalització de la internacionalització en diversos àmbits clau —com l’estudiantat, la recerca, la docència o la transferència— i la millora en la qualitat, la coordinació i la comunicació són alguns dels àmbits on convé incidir per consolidar l’estratègia d’internacionalització”

VI. CULTURA

“Hem de treballar amb la cultura contra la brutalitat, que està assolint espais impensables. I, de manera més general, hem de treballar per tal que la cultura es consolidi com el que és i ha de ser: un àmbit nuclear de la nostra universitat”

“Hem de potenciar la programació, la creació i la divulgació culturals, donar visibilitat al patrimoni material i suport a la dimensió digital de la cultura, i establir mecanismes de coordinació amb els àmbits de la formació i la recerca”

VII. COMPROMÍS SOCIAL I SOSTENIBILITAT

“Una bona universitat ha de ser també una universitat compromesa amb la societat i amb la sostenibilitat. La UPF ha de ser, també, el que en diem un territori socialment responsable”

“L’objectiu principal que ens marquem per als propers quatre anys passa per integrar les unitats vinculades a compromís social i sostenibilitat en una sola oficina i elaborar o actualitzar els plans estratègics clau de les unitats vinculades a l'oficina”

VIII. POLÍTICA LINGÜÍSTICA

“En aquest àmbit, els nostres objectius principals són dos: aprofundir en l’anàlisi i la planificació de l’ús català i, alhora, incrementar i desplegar mesures específiques per al foment de l'ús de la llengua catalana en docència, transferència i comunicació de la recerca en un entorn multilingüe”

IX. BENESTAR PLANETARI

“Els reptes estratègics que volem dur a terme en aquest àmbit pivoten al voltant de dos objectius generals: consolidar les accions de coneixement al voltant de la iniciativa de Benestar Planetari (recerca, docència i transferència) i, en paral·lel, consolidar les unitats organitzatives que fan possible i impulsen aquest projecte"

X. GRUP UPF

“És evident que els centres tenen objectius i orientacions diferents. Per això, cal respectar que la seva programació i oferta sigui també diversa”

“Cal trobar un equilibri que sigui sostenible en el temps entre: la seva voluntat de creixement, els reptes de la seva viabilitat, i la seva participació en el sosteniment del projecte global que és la UPF, del prestigi de la qual es beneficien de manera indubtable. De la mateixa manera que la UPF rep els efectes positius de la seva feina magnífica”

XI. GERÈNCIA

“Al mateix temps, el conjunt de la Universitat inicia un relleu generacional, amb rejoveniment, que ha de permetre introduir canvis culturals i de gestió amb la incorporació de nous perfils professionals”

“El principal objectiu que hem definit per a l’equip de gerència passa per potenciar la gestió eficient, la tranquil·litat institucional i el manteniment de la singularitat de la UPF”

XII. GABINET DE RECTORAT

“L’objectiu principal en aquest àmbit és el de garantir un alineament estratègic i la bona coordinació del conjunt de projectes i accions que he anat explicant fins ara, amb especial incidència en la millora de la comunicació interna i externa i la qualitat i la innovació com a horitzó de treball”

XIII. SECRETARIA GENERAL

“Per una banda, volem assegurar la continuïtat i la millora progressiva de les tasques ordinàries que són competència de la Secretaria General pel que fa a la seva racionalització i sistematització i a l’optimització de temps i recursos, i, per l’altra, fer front als reptes extraordinaris que presenta el context actual”

"Vull fer un agraïment explícit a la valentia de tots (PDI, PAS, PSR) els qui treballeu en el fràgil ecosistema cultural i científic, i fer una crida urgent per convidar-vos a tots a reflexionar sobre com millorar-lo i ajudar-lo”

La rectora ha acabat la seva intervenció donant les gràcies a tots els col·lectius de la Universitat i fent una crida a la participació i al diàleg: “Vull fer un agraïment explícit a la valentia de tots (PDI, PAS, PSR) els qui treballeu en el fràgil ecosistema cultural i científic, i fer una crida urgent per convidar-vos a tots a reflexionar sobre com millorar-lo i ajudar-lo”. I ha afegit: “Amb el vostre esforç individual i d’equip, estic convençuda que no només aconseguirem fer de la UPF una universitat millor, sinó que també contribuirem (potser de manera modesta, però no per això menys rellevant) a construir una societat i un món millors per a les generacions que vindran després de la nostra”.

Caterina Garcia, catedràtica de Relacions Internacionals del Departament de Dret i actual síndica de Greuges de la Universitat, ha conduït la darrera part amb diverses preguntes formulades pel públic assistent, adreçades a la rectora.

Àlbum de fotografies de l'acte

Laia de Nadal, rectora de la UPF, presenta Horitzó 2027: prioritats i accions del mandat

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació