La UPF està fent un seguiment constant de l’evolució del brot de coronavirus (SARS-CoV-2) i ha près les mesures oportunes per a fer-hi front.

Des de la Universitat, recomanem seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i consultar la informació en els enllaços oficials següents:

Ofereixen informació actualitzada diàriament.

Què és el coronavirus i com es transmet?

El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Es comporta de manera similar a la grip i es transmet, per analogia amb altres virus similars, per les secrecions respiratòries i el contacte directe amb les secrecions. Els ulls, el nas i la boca són els punts principals d'entrada si hi ha una exposició.

Actualment, se sap que el coronavirus es transmet per:

 • Contacte amb superfícies infectades si posteriorment et toques les mucoses.
 • Inhalació de gotícules procedents de tos i d’esternuts d’una persona infectada. Les gotícules més grans cauen al terra, mentre que les més petites s’evaporen abans de caure, deixant enrere aerosols que poden contenir el virus.

També s’està teoritzant una tercera via de contagi: la inhalació de microgotícules emeses en parlar i que no cauen al terra com les partícules grans que s’emeten en tossir o esternudar, sinó que romanen a l’aire durant un temps.

Què és la COVID-19?

És la malaltia produïda pel coronavirus SARS-CoV-2 i el seu nom és l’acrònim derivat de l’anglès COronaVIrus Disease i l’any en què s’ha descrit. Els símptomes poden trigar entre 2 i 14 dies a manifestar-se, tot i que normalment ho fan entre 5 i 6 dies.

Quins són els símptomes?

Els símptomes respiratoris aguts d’aparició sobtada compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 són febre, tos, mal de cap i/o de coll o malestar general, o sensació de falta d’aire, pèrdua de l’olfacte o del gust, dolors musculars, dolor toràcic o diarrea.  Actualment no hi ha un tractament específic, però sí que n’hi ha per controlar-ne els símptomes.

 

Què cal fer si es presenten símptomes o s'ha estat en contacte amb algun diagnosticat?

Si es presenten símptomes com malestar general, tos, febre o sensació de falta d'aire cal quedar-se a casa i trucar al 061-Salut Respon i informar de la circumstància d'haver viatjat o haver estat en contacte amb persones diagnosticades de la COVID-19.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya recomana a les persones que provinguin de zones de risc i que desenvolupin símptomes respiratoris es posin en contacte amb el 061-Salut Respon, on rebran les indicacions oportunes. 

Els serveis de salut són els que han de valorar la necessitat d'aillament o les mesures que calgui adoptar en cada cas. 

L'Agència ha reforçat el telèfon 061-Salut Respon i desaconsella anar directament als centres sanitaris.

Altres informacions i recomanacions d'interès:

Com col·laboro en la contenció del virus?

Mesures genèriques de protecció

 1. Evita el contacte estret amb persones que presentin simptomatologia.
 2. Manté la distància física interpersonal de seguretat mínima d'1,5 metres entre persones de manera general, equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, especialment amb aquelles que presenten símptomes o esternuden, tussen, etc., principalment en els supòsits següents:
  • a l’accés i a la sortida dels edificis del campus.
  • als espais d’atenció als estudiants, a la biblioteca i les aules.
  • en els descansos entre classes.
  • en altres situacions de coincidència amb altres persones (cafeteria, espais de menjador, etc.).
 3. Evita el contacte físic en les salutacions (encaixades de mans, abraçades o petons) i interactua mantenint la distància física interpersonal de seguretat.
 4. Evita compartir el material d’estudi (llapis, bolígrafs, grapadores, portàtils, material de préstec,...). Cadascú ha de fer servir el seu propi material.
 5. Segueix les indicacions del servei de préstec per garantir l’ús d’equips amb garanties de seguretat.
 6. Evita compartir documents en paper, prioritza l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 7. Respecta les limitacions d’aforament dels espais. S’ha reestructurat la disposició de les aules, tallers, laboratoris, biblioteques, clubs, despatxos i espais d’atenció al públic, per garantir la distància física interpersonal de seguretat i l’aforament dels espais resultant d’aplicar l’espai de seguretat per persona.

Recomanacions generals per evitar la transmissió de malalties infeccioses per a l’alumnat, el professorat i la resta del personal del centre docent

 • Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús. No heu de tossir o esternudar tapant-vos la boca amb la mà, ja que els virus es queden a la mà i si toqueu la superfície d’una taula, una barana, etc. poden romandre-hi actius durant un temps.
 • Mantingueu les mans netes, renteu-vos-les amb aigua i sabó durant uns 20 segons i renteu-vos-les sistemàticament després d’haver tossit o esternudat.
 • Eixugueu-vos les mans.
 • No apropeu les mans a les mucoses dels ulls, del nas i de la boca si han estat exposades a superfícies que puguin estar contaminades.
 • Ventileu els espais tancats com a mínim durant 15 minuts al dia.
 • Netegeu i desinfecteu regularment amb els productes habituals les superfícies dures.
 • Netegeu freqüentment les taules, cadires, i, en general, totes les zones comunes.
 • Eviteu compartir gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions.