La UPF està fent un seguiment constant de l’evolució del brot de coronavirus (SARS-CoV-2) i ha près les mesures oportunes per a fer-hi front.

Des de la Universitat, recomanem seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i consultar la informació en els enllaços oficials següents:

 Per atendre consultes específiques:
[email protected]

Ofereixen informació actualitzada diàriament.

Què cal fer si es presenten símptomes o s'ha estat en contacte amb algun diagnosticat?

Si es presenten símptomes com malestar general, tos, febre o sensació de falta d'aire cal quedar-se a casa i trucar al 061-Salut Respon i informar de la circumstància d'haver viatjat o haver estat en contacte amb persones diagnosticades de la COVID-19.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya recomana a les persones que provinguin de zones de risc i que desenvolupin símptomes respiratoris es posin en contacte amb el 061-Salut Respon, on rebran les indicacions oportunes. 

Els serveis de salut són els que han de valorar la necessitat d'aillament o les mesures que calgui adoptar en cada cas. 

L'Agència ha reforçat el telèfon 061-Salut Respon i desaconsella anar directament als centres sanitaris.

Altres informacions i recomanacions d'interès:

Recomanacions generals per evitar la transmissió de malalties infeccioses per a l’alumnat, el professorat i la resta del personal del centre docent

  • Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús. No heu de tossir o esternudar tapant-vos la boca amb la mà, ja que els virus es queden a la mà i si toqueu la superfície d’una taula, una barana, etc. poden romandre-hi actius durant un temps.
  • Mantingueu les mans netes, renteu-vos-les amb aigua i sabó durant uns 20 segons i renteu-vos-les sistemàticament després d’haver tossit o esternudat.
  • Eixugueu-vos les mans.
  • No apropeu les mans a les mucoses dels ulls, del nas i de la boca si han estat exposades a superfícies que puguin estar contaminades.
  • Ventileu els espais tancats com a mínim durant 15 minuts al dia.
  • Netegeu i desinfecteu regularment amb els productes habituals les superfícies dures.
  • Netegeu freqüentment les taules, cadires, i, en general, totes les zones comunes.
  • Eviteu compartir gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions.