Vés enrere “La gran capacitat investigadora que hi ha en tots i cada un dels àmbits acadèmics de la Universitat es canalitza cada vegada millor”

“La gran capacitat investigadora que hi ha en tots i cada un dels àmbits acadèmics de la Universitat es canalitza cada vegada millor”

Enric Vallduví, vicerector de Recerca de la UPF

11.03.2022

Imatge inicial

Enric Vallduví, professor titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, és al capdavant del vicerectorat de l’àmbit de recerca de la Universitat des de l’any 2017, primer amb el rector Jaume Casals, i actualment amb el rector Oriol Amat. A partir de la seva posició i experiència, fa un anàlisi dels resultats obtinguts per la UPF dins el programa marc Horitzó 2020 de la Unió Europea, que ja s’ha tancat.

Quina valoració general fas dels resultats de la UPF en el programa marc Horitzó 2020? Ser la 3a entitat en captació de fons de la UE a Catalunya i la 6a d'Espanya implica una gran feina al darrere...

Són uns resultats molt bons. A més, cal tenir en compte la dimensió de les institucions. La UPF és força petita en comparació amb les altres entitats. Els resultats, vistos en termes relatius, són encara més meritoris. I, efectivament, a darrere de les dades hi ha la capacitat, l’esforç i la dedicació de totes les persones que fan la recerca i totes les persones que els donen suport. 

Quina importància té la ràtio d'èxit del 18% que ha assolit la UPF, força per sobre de la mitjana de Catalunya, Espanya i Europa?

Cada sol·licitud que es genera representa una inversió important de temps i esforç i per això una ràtio d'èxit superior a la mitjana representa un estalvi per a tothom que hi participa. Aquesta ràtio, a més, ens ajuda a poder competir amb entitats més grans; per a entitats petites com la UPF, una bona ràtio d’èxit és una dada especialment important.

"Per a entitats petites com la UPF, una bona ràtio d’èxit és una dada especialment important"

Al llarg dels anys en què s'ha desenvolupat el programa hi ha hagut una evolució positiva pel que fa al nombre del projectes obtinguts. La UPF ha anat ajustant els engranatges per fer-ho possible?

Ja fa anys que la UPF va posar l'accent en la captació de recursos europeus per a la recerca. Hi ha un pòsit d'expertesa que ja té un cert gruix. Això és així pel que fa als investigadors i als grups de recerca en els quals s'ubiquen, però ho és també pel que fa als promotors de recerca que assessoren els investigadors en la fase "pre-award". Aquest coneixement és un capital molt important.

S'ha pogut diversificar l'obtenció de projectes per departaments?

Alguns departaments han augmentat força el nombre de projectes assolits i fons captats respecte a l’anterior programa, el 7è Programa Marc (7PM). Això em plau de manera especial. La gran capacitat investigadora que hi ha en tots i cada un dels àmbits acadèmics de la UPF es canalitza cada vegada millor. Hi conflueixen diversos factors: la proactivitat i l’interès de les persones que fan recerca i els responsables dels departaments; l'augment de la proximitat entre investigadors i el Servei de Recerca, amb les oficines de campus i la presència en aquestes oficines de suport a la recerca en la fase "pre-award", i també, és clar, les polítiques de captació i retenció de talent investigador i de foment de la recerca a la UPF.  

Per pilars, la UPF continua destacant en el pilar I de Ciència Excel·lent, especialment en els programes del Consell Europeu per a la Recerca i de les accions Marie Sklodowska-Curie...

Els projectes del Consell Europeu de Recerca (ERC) són el resultat d'un procés de selecció molt rigorós i representen recerca puntera a escala internacional. La majoria de projectes ERC estan molt ben dotats, creen llocs de treball i generen un entorn de recerca dinàmic, que dona peu a més activitat i més projectes. El programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA), entre altres coses, permet la incorporació a la UPF de joves doctors amb projectes interessants que, durant un període determinat, s'integraran en els grups i unitats existents. Són persones que es troben en una fase especialment activa de les seves carreres i sovint són un revulsiu. Tots dos programes són essencials per a la Universitat.

"Els programes del Consell Europeu de Recerca i Marie Sklodowska-Curie són essencials per a la Universitat"

Allò ideal hagués estat millorar més en els altres pilars, o la UPF se sent còmode en aquest lideratge en Ciència Excel·lent? Cal corregir aquest biaix?

La UPF és reconeguda pel seu èxit en el pilar I i això és una satisfacció, per la qualitat, singularitat i visibilitat dels programes que s'hi inclouen. Tanmateix, sempre s'ha d'intentar millorar i en els pilars II i III hi ha camp per recórrer. Ja fa un temps que la UPF treballa per impulsar la innovació i la transferència de coneixement i aquest impuls s'ha intensificat recentment amb la creació del vicerectorat de Transferència del Coneixement. Els èxits comencen a arribar i això hauria de fer possible uns millors resultats en el pilar III, que s'enfoca a la innovació. També hi ha recorregut en el pilar II de desafiaments mundials i competitivitat, en particular en relació a clústers com la salut, la cultura o el món digital. Aquí és pertinent la iniciativa sobre benestar planetari i, en aquest context, l'impuls que es dona a l'activitat acadèmica interdisciplinària, que s’adiu a les característiques definitòries del pilar de reptes socials. Les perspectives de futur són positives.

"Caldran actuacions decidides tant pel que fa a la captació i retenció de talent com pel que fa al reforç de les estructures de suport a la recerca i la transferència"

En la nova etapa que ara s'obre, en el marc del programa Horitzó Europa 2021-2027, quins són els principals reptes de la UPF?

La UPF manté una posició capdavantera, però mantenir aquest posició és un repte en si mateix. Darrere cada euro recaptat hi ha molta més feina ara que no pas fa uns anys. A més, les institucions del nostre entorn -la majoria universitats de major dimensió o entitats amb una flexibilitat estructural superior a la de les universitats públiques- ho fan cada vegada millor. Per a la UPF millorar és més difícil que per a altres institucions, però no renunciem a res. Caldran actuacions decidides tant pel que fa a la captació i retenció de talent com pel que fa al reforç de les estructures de suport a la recerca i la transferència, però l'objectiu és mantenir la trajectòria ascendent en la recerca d'àmbit europeu.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

09. Indústria, innovació i infraestructures
17. Aliança pels objectius
04. Educació de qualitat
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals