Vés enrere La UPF aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica amb la implicació de tota la comunitat universitària

La UPF aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica amb la implicació de tota la comunitat universitària

En el marc de l’actual situació d’emergència climàtica i del procés de transició energètica, la Universitat està portant a terme el Pla d’estalvi i eficiència energètica 2023-2024 amb una sèrie d’accions en tots els edificis dels seus campus i una campanya de sensibilització per motivar la participació de tota la comunitat universitària, amb l’objectiu comú de l’estalvi energètic i d’aigua.

25.01.2024

Imatge inicial

El Pla d’estalvi i eficiència energètica 2023-2024 de la UPF consisteix en la implantació d’una sèrie d’accions per reduir el consum d’energia, l’èxit de les quals depèn en bona mesura de la implicació, la coresponsabilitat i la sensibilització de tota la comunitat universitària pel que fa l’aplicació de bones pràctiques en l’ús de les instal·lacions.

Aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el març de l’any passat, el Pla està impulsat per la Gerència, que va signar una instrucció en la qual es concreten les accions i recomanacions establertes. La preocupació i l’aposta per a l’estalvi i la contenció de la despesa energètica han estat una constant de la Universitat des de la seva creació, un fet que ha comportat alhora una notable reducció de la petjada del carboni de la institució.

El pla inclou un seguit d’actuacions que requereixen inversions i altres que no ho fan necessari, amb les quals preveu aconseguir un estalvi de fins al 9,6% del consum anual total previst

Part important d’aquest èxit ha estat la iniciativa de la UPF d’impulsar un grup de compra al si de les universitats públiques catalanes, gestionat pel CSUC, que ha permès obtenir un origen 100% d’energia renovable i mantenir alhora uns costos de l’energia controlats. Però la situació crítica del mercat energètic l’any passat ha fet que aquesta compra agregada no sigui suficient per mantenir la despesa dins d’un marge raonable, i ha portat la Universitat a realitzar un seguit d’inversions, a reforçar les polítiques de gestió eficient de les instal·lacions i a implantar totes aquelles mesures que puguin contribuir a la reducció del consum d’energia als edificis de la UPF.

Diferents actuacions, amb i sense necessitat d’inversions

El Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 2023-2024 inclou un seguit d’actuacions que requereixen inversions i altres que no ho fan necessari, amb les quals preveu aconseguir un estalvi de fins al 9,6% del consum anual total previst.

El pla està dividit en tres apartats. En primer lloc, es descriuen les especificitats de les instal·lacions que consumeixen energia (principalment climatització i enllumenat), tant pel que fa a la seva arquitectura, com al seu model de gestió i de contractació dels subministraments. En segon lloc, es presenten les actuacions d’estalvi energètic que requereixen inversions. En tercer lloc, s’exposen les actuacions que no precisen inversions. Finalment, es detalla el conjunt d’actuacions descrites i els seus responsables.

En l’apartat de propostes d’estalvi de consum i cost d’energia que necessiten inversions, el pla destaca diverses iniciatives: en el marc d’una convocatòria dels Fons Europeus Next Generation EU, dins el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (PIREP), la UPF va presentar la candidatura del projecte d’instal·lació de clima de l’edifici del Dipòsit de les Aigües, que ha estat aprovada. Les obres es preveu que comencin a mitjans del 2024 i s’acabin a finals del 2025.

Altres accions previstes en aquest àmbit, que ja s’estan portant a terme, són la substitució de lluminàries convencionals per tecnologia LED, la millora dels envolvents dels edificis, o l’aplicació de criteris energètics en el disseny i l’organització dels nous espais i edificis.

Pel que va a l’apartat de propostes d’estalvi econòmic sense necessitat d’inversió, aquestes van encaminades a optimitzar el consum energètic mitjançant canvis en el comportament dels usuaris i la reducció de l’ús de determinats espais.

Algunes d’aquestes actuacions es vinculen a l’optimització dels hàbits de consum energètic. Per exemple, revisar les instal·lacions d’il·luminació, per millorar el rendiment, en diferents zones; desconnectar lluminàries generals interiors; prioritzar el treball amb llum natural, quan les condicions ambientals ho permetin; demanar que els usuaris aturin la il·luminació i el clima al sortir dels espais; controlar els termòstats, les temperatures i els horaris de funcionament de les instal·lacions energètiques, o ventilar i climatitzar espais amb l’obertura de finestres.

També dins aquest bloc destaquen l’optimització de la xarxa depenent de DISTRICLIMA i de l’horari de funcionament de la climatització dels edificis; la priorització del lloguer d’espais dels campus en funció de l’estalvi energètic; la implementació de noves consignes de temperatura als edificis amb ús administratiu; l’ampliació del tancament institucional dels edificis de la Universitat; la sectorialització i obertura de la biblioteca en funció de l’aforament; i finalment, portar a terme una campanya de sensibilització i participació en l’àmbit de l’estalvi energètic pel que fa a l’electricitat, el gas i el consum d’aigua.

Mesures tant bàsiques i fàcils de tenir en compte com fer un us responsable de l’aigua als lavabos, utilitzar les escales en lloc de l’ascensor, evitar engegar la calefacció i l’aire condicionat sempre que sigui possible, fer un ús racional de les impressores o apagar els llums en sortir poden contribuir de manera notable a l’estalvi i a l’eficiència energètica.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact