• Reformes del sistema de pensions. 
  • L'impacte de les tecnologies digitals sobre els drets dels treballadors.