Soc professor agregat (interí) de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra i tutor al Màster de la Barcelona School of Management

Prèviament he estat professor a la Universidad Carlos III de Madrid, professor-tutor de la UNED a Barcelona i consultor als estudis de Dret de la UOC. He impartit cursos en estudis de grau i postgrau sobre diverses matèries relacionades amb aquesta àrea de coneixement: dret individual i col·lectiu del treball, seguretat social, dret processal laboral i dret europeu i comparat del treball. La meva activitat docent ha estat reconeguda amb dos trams.

Des de 2013 soc Cap d'estudis del Grau en Relacions Laborals, on prèviament vaig exercir funcions com a Secretari acadèmic de l'Escola Universitària de Relacions Laborals i coordinador docent del Grau en Relacions Laborals. Per aquesta tasca de gestió, l’any 2018 se’m va reconèixer un tram de gestió. 

Soc recercador del grup de recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (greDTiSS), afiliat a la Labour Law Research Network (LLRN), que s’encarregà d’organitzar el seu primer congrés a Barcelona l’any 2013. He participat en una dotzena de projectes de recerca competitius nacionals i internacionals. La meva producció científica inclou una monografia, diversos articles en revistes científiques espanyoles i estrangeres, contribucions en diferents obres col·lectives i aportacions a congressos, jornades i seminaris domèstics i internacionals. Ha realitzat estades de recerca a l'Istituto di Studi del Lavoro (Università degli Studi di Milano), a l'Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas' (Universidad Carlos III de Madrid) i al Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo 'Massimo d'Antona' (Università degli Studi di Catania). Ha obtingut diversos premis i reconeixements de recerca de caràcter individual i col·lectiu i l’AQU-Catalunya m’ha reconegut un tram de recerca.

La meva principal línia de recerca es centra en l’impacte de les tecnologies digitals en els drets dels treballadors i en com el dret pot i ha de garantir la seva eficàcia. A la meva tesi doctoral (2009), vaig estudiar de quina manera les TIC podien afectar els drets fonamentals dels treballadors i com limitar-ho, a través de l’estudi de cas del correu electrònic i mitjançant una metodologia multidisciplinar que considerava la teoria del sistemes normatius d’Alchourrón i Bulygin, i els estudis sobre drets fonamentals d’Alexy. Actualment, estic interessat en l’anàlisi del funcionament del algoritmes en què es sustenten les plataformes digitals, les possibles vulneracions de drets fonamentals de treballadors i ciutadans a que poden donar lloc i la introducció de normes que evitar aquests conseqüències. D’altra banda, també estic interessat en les reformes del sistema espanyol de pensions en el marc de la governança econòmica europea, des d’una perspectiva de la seva sostenibilitat social: de la recuperació d’una pensió adequada i suficient. 

En aquesta pàgina web, compartiré amb vosaltres algunes de les diverses activitats acadèmiques en les què hi participi. Benvingudes! Benvinguts!