Books

No results founds

Egea Fernàndez, Joan; Ferrer Riba, Josep; Farnós Amorós, Esther (col·laboració). Codi civil de Catalunya i legislació complementària (amb notes de concordança i jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de les Audiències Provincials). 17 ed. Barcelona: Atelier; 2021.

Egea Fernández, Joan; Ferrer Riba, Josep; Farnós Amorós, Esther (col·laboració). Codi Civil de Catalunya. Codi de consum. Mediació. Infància i adolescència. Arrendaments urbans (edició de butxaca). 3 ed. Barcelona: Atelier; 2021.

Egea Fernández, Joan; Ferrer Riba, Josep. Codi Civil de Catalunya. 1a edició butxaca.. Atelier; 2018.

Egea Fernández, Joan; Ferrer Riba, Josep (Dirs.); Farnós Amorós, Esther (Coord.). Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. La persona física i les institucions de protecció de la persona. Atelier; 2017.